Klik venligst
FÖRSLÖV 2022-02-16 KL. 15:37

Hovrätten fastställer Förslövsbos dom om narkotikabrott

Av Peter Jakobsson

En 28-årig man hemmahörande i Förslöv dömdes till villkorlig dom och dagsböter för både narkotikabrott och ringa narkotikabrott.

Hovrätten fastställer Förslövsbos dom om narkotikabrott

Det var poliser som fattade misstanke om någon form av narkotikabrott och stoppade två män. Den ene sa att han köpt det cannabisharts han hade på sig av den andre. Den andres lägenhet söktes igenom och där fann polisen mer cannabisharts i en glasburk tillsammans med kontanter. I en ryggsäck hettades även piller som efter undersökning fastställdes vara narkotikaklassade. Mannen påstod att det cannabis han hade hemma var för eget bruk och inte i överlåtelsesyfte. Pillren i ryggsäcken ville mannen inte kännas vid och sa att ryggsäcken under en tid varit utlånad och de kan ha hamnat där då.

Mannen erkände innehav av cannabis men inte tabletterna. Undersökningar kunde styrka att det cannabis som den ene hade på sig kom från samma tillverkningsparti som den cannabisharts som fanns i andre mannens bostad. Därmed styrktes överlåtelsen.

Mannen dömdes för både innehav och överlåtelsen och Tingsrätten fann det samlade straffvärdet till 14 dagars fängelse. På grund av mildrande omständigheter blev domen villkorligt och dagsböter.

Mannen överklagade domen till Hovrätten och önskade mildare påföljd men då yrkade åklagare på strängare påföljd. Hovrätten tog del av samma utredning som tingsrätten och anslöt sig till tingsrättens bedömning. Den överklagade domen fastställdes utan några ändringar.