FÖRSLÖV 2022-10-06 KL. 06:00

Nya BVC i Förslöv lockar många barnfamiljer

Av Peter Jakobsson

I två månader har barnavårdscentralen haft öppet i de nyrenoverade lokalerna i centrala Förslöv. Redan har 50 barn listats där och ännu fler önskar personalen se på Region Skånes nordvästligaste vårdinrättning.
– Vi är ett viktigt stöd till alla småbarnsföräldrar, säger Malin Eklund, barnsjuksköterska på BVC i Förslöv.

Nya BVC i Förslöv lockar många barnfamiljer
Läkare Elinor Torle och barnsjuksköterska Malin Eklund jobbar för barnens bästa på barnhälsovården i Förslöv. Foto: Peter Jakobsson

Det har varit lite fram och tillbaka med barnavårdscentral och barnhälsovård i Förslöv. Tidigare fanns BVC vid regionens vårdcentral men det lades ner för några år sedan på grund av litet underlag. En BVC drevs en tid av Capio vid hembygdsgården i Förslöv. Den stängde och flyttade till Båstad i november i fjol. Efter en tid utan BVC i Förslöv slog så en ny barnhälsovårdsenhet upp dörrarna i augusti i år när Region Skåne åter satsar på barnhälsovård i nordvästra hörnet av länet.

I de nyrenoverade lokalerna vid Vårdcentralen i Förslöv finns nu BVC där den ständigt glade barnsjuksköterskan Malin Eklund längtar efter att få träffa bygdens barn och föräldrar.
– Det är jättebra lokaler men det är några möbler som vi väntar på och några tavlor som ska upp på väggarna. Men allt det väsentliga för att bedriva verksamheten är på plats, säger Malin.

På centralen är de nu tre personer som sköter ruljangsen.
– Vi är två läkare som är knutna till BVC, det är jag och Cecilia Lebrandt, säger Elinor Torle som är läkare inom barnhälsovården och på vårdcentralen.

När vårdcentralen i Förslöv skulle totalrenoveras och få större lokaler så kom BVC på tal och nu passade det bra. Region Skåne ser nu att det finns ett behov av lokal barnhälsovård.
– Underlaget ändrade sig när Capio flyttade sin BVC till Båstad. Nu är det också mycket tillflyttning till Förslöv med omnejd så det finns ett behov, säger Malin.


Vårdcentralen i Förslöv har nu även BVC sedan första augusti. Foto: Peter Jakobsson


Personalen siktade på att ha runt 50 barn listade inom första året men det har gått fortare än så.
– Vi har redan 50 listade efter bara några månader. Vi har fått ett positivt bemötande och det är ett stort intresse, säger Elinor Torle.

Något nytt mål för hur många barn de önskar listade på BVCn har de inte just nu.
– Vi vill ha så många som möjligt, säger Malin och skrattar. Vi får anställa mer personal allt efter det behövs. Vår förhoppning är att det ska gå så bra så vi kan utöka verksamheten i Förslöv.

Malin Eklund har jobbat med barnhälsovård i många år men inte i Förslöv.
– Jag har jobbat inom neonatalvården i många år och de sista fem åren inom barnhälsovården, förklarar Malin.

Elinor Torle är en gammal bekant för de som besökt vårdcentralen i Förslöv.
– Jag har jobbat här sedan 2013 och har ett förflutet på barnsjukhuset i Göteborg. Jag har även varit på BVC i Örkelljunga. Jag tycker det är jätteroligt att jobba med barnhälsovård, säger Elinor.

Barnavårdscentralen i Förslöv bedriver all den verksamhet som en BVC ska göra enligt det nationella programmet.
– Vi följer barnen från de är nyfödda till de börjar skolan, säger Elinor.


Läkare Elinor Torle och barnsjuksköterska Malin Eklund är två av de som jobbar på barnhälsovården i Förslöv. Foto: Peter Jakobsson


Vad är det bästa med att jobba på BVC?
– Det är ett jätteroligt område inom vården, det är jättekul att jobba med barn. Det är härligt att följa dem från födsel och framåt. Det är även roligt att vara med i föräldraarbetet, säger Malin.

Allt som barn och föräldrar behöver finns inte på plats i Förslöv men då samarbetar BVC med andra aktörer i samhället.
– Vi har samverkan med föräldra- och barnpsykologerna i Ängelholm, vi samarbetar med logopeder, ögonmottagningar, barnmottagningen i Ängelholm och socialtjänst där det behövs. Det är många som samarbetar med målet att det ska vara för barnets bästa, säger Malin Eklund.