Klik venligst
FÖRSLÖV 2022-12-13 KL. 06:00

Verksamhetsområde i Förslöv namnsatt

Av Peter Jakobsson

Verksamhetsområde i Förslöv namnsatt
Området i Förslöv heter nu Västra Bjäredalens verksamhetsområde.

Väster om tunnelmynningen och tågstationen i Förslöv har en detaljplan antagits för ett nytt verksamhetsområde. Området väntas få blandade verksamheter och vissa har reagerat på hur frikostigt det är tillåtet med olika verksamheter, allt från kontor till avfallshantering.

Området har nu fått ett namn. Kommunens namnkommitté föreslog först namnet Bjäredalens verksamhetsområde, men efter återremiss föreslogs istället att områdesnamnet Västra Bjäredalens verksamhetsområde är lämpligare för att undvika risken för med byggnaden Bjäredalen.

Detta förslag beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott och nu är det fastslaget att områdesnamnet blir: Västra Bjäredalens verksamhetsområde.