Den nya VA-taxan som infördes 2015 slår hårt mot föreningar som äger sina lokaler. För Förslövs IF har VA-kostnaden ökat med över 500% sedan detta infördes. Vill inte kommunen att klubbens medlemmar ska få duscha efter matcher och träning undrar klubbens ledning.

Idrottsföreningarna sliter hårt och med många ideella insatser för att engagera och aktivera invånarna, och speciellt ungdomarna, till idrott. Samhällsnyttan av det arbetet är stort. Nu slår kraftigt höjda avgifter hårt mot deras ekonomi då det är mycket annat som också kostar för att hålla en anläggning fin.

Det är inte en ökning av vattenförbrukningen som orsakar den kraftigt höja avgiften. I nya VA-taxan som infördes för två år sedan beslutades att företag och föreningar som äger sina lokaler skulle installera vattenmätare och egna abonnemang. Finns fler lokaler avskilt från varandra kan det även bli tal om flera fasta avgifter som ska betalas.

Inga Olsson, kassör FIF, och Jan Lindqvist, ordförande FIF, är besvikna på kommunen och känner sig motarbetade.
– Det blev en chock för oss! Vi trodde först att det måste vara något fel på vattenräkningarna men vi hade lämnat mätarnas siffror och detta var vad det blev, säger Inga Olsson bestört.
– Vi har ungdomsledare som jobbar ideellt runt tio timmar i veckan och ställer upp för ungdomarna. Det borde ligga i kommunens intresse att idrottsföreningarna tar hand om barn och ungdomar så de har någon stans att gå för aktiviteter. Vi känner oss lite straffade av denna extrakostanden vi fick, tillägger Jan Lindqvist.

Idrottsföreningarna på Bjäre får ett driftsbidrag från kommunen. FIF fick i år höjt driftsbidrag efter att det varit samma i 20 år.
– Vi undrar ju om det är en kompensation enbart för att täcka ökade VA-kostnader. Allt har blivit dyrare under de senaste 20 åren, även för oss vilket kommunen bör känna till. De på kommunen sa att det ökade driftbidraget inte skulle ätas upp av ökade VA-kostnader men så blev det i stort. Vår kostnad är cirka 450 tkr per år för löner, vaktmästare, maskiner, hyror mm. Även det höja driftsbidraget är bara en liten del av de kostnaderna, konstaterar Jan.

Nu har Liberalerna lämnat in en motion där de vill att konsekvenserna för föreningarna med de nya VA-taxan ska utredas och de vill ha ett förslag på om det finns möjligheter att göra någon justering mot föreningar.
– Nåt måste ske. De får gärna mäta vattenåtgången men gör en korrigering för hur mycket det kostar för oss som idrottsförening. De 40 000 extra som det nu kostar med vattnet per år kan vi använda till bättre saker, säger Jan som ser fram mot en utredning av effekterna av den nya taxan mot föreningar.


Bjärevallen är Förslövs IFs hemmaplan.

Kommunens egna idrottshallar både i Förslöv och på Strandängsskolan har mycket att önska i underhåll som varit undermåligt länge. Föreningarna försöker med alla medel för att deras anläggningar inte ska gå samma väg. Trots stort ideellt arbete har Förslövs IF stora kostnader för att hålla hela anläggningen hel och fin.
– Idrottshallarna i Båstads kommun behöver verkligen rustas upp! Det borde politikerna tänka på. Att satsa på ungdomarna och idrotten är en värdefull investering, säger Inga som brinner för idrotten.Det senaste tillskottet till FIFs aktiviteter är parkour som snabbt blivit väldigt populärt. Det är parkourträning på fredagskvällar och de är runt 30 barn som är med och tränar.
– Det skulle kunna vart fler om vi hade resurserna, intressent är stort, berättar Jan.
– Det är bara enstaka av dessa ungdomar som spelar fotboll sedan tidigare så det är mest nya barn till klubben som blir engagerade i en aktivitet genom detta vilket är suveränt. Vi tycker det är kul att föreningen utvecklas och att bredda utbudet efter tidens anda, avslutar Inga Olssson.
Föreningen har stor framtidstro och nu står de inför att söka bidrag för att lägga om konstgräset som är 10 år gammalt. Bara det är en investering för runt två miljoner kronor.

Så tycker politikerna om situationen

Med facit i hand vet vi hur nya VA-taxan slog mot Förslövs IF. Vi på Bjäre NU la fram exemplet och undrade hur partierna i Båstad ställer sig till att det blev som det blev och vad de anser om Liberalernas motion.

Centerpartiet
Vi var drivande i de nya bidragsnormer som trädde i kraft i år. Det höjda driftsbidraget är ett bidrag till de ökade kostnaderna och vi planerade för en uppföljning efter 2017 för att se konsekvenserna. Detta då det höjda bidraget inte motsvarade kostnadsökningarna. Vi kommer att fortsätta arbetet för att förbättra villkoren för föreningslivet som utgör en vital del av vår strävan till förbättrad folkhälsa. Därför är Liberalerna motion välkommen, meddelar Gösta Gebauer (C)

Moderaterna
Vi välkomnar initiativet att utreda frågan. Våra föreningars viktiga och engagerade arbete när det gäller att bidra till barn- och ungdomars fritid och välbefinnande är av största betydelse för kommunen. Att skapa rätt förutsättningar och ta fram bra förslag som stöder vårt föreningsliv är viktigt och det vill vi moderater såklart prioritera, meddelar Johan O Swanstein (M)

Bjärepartiet
Det här måste vi titta på. Det är sannolikt den av NSVA utarbetade taxan som Kf antog som kraftigt orsakar fördyringar genom att bland annat arealen på fastigheten kraftigt påverkar avgiften. Exemplet vi ser här pekar på en orimlig höjning. Vi bör snarast analysera avgiften och hur den slår för idrottsföreningarna, meddelar Bo Wendt (BP)

Socialdemokraterna
Vi kommer att ge bifall till motionen. Föreningslivet gör en stor och viktig insats för våra barn och unga. Därför är det angeläget att finna lösningar på ”vattenproblemet”. Kanske kan en tänkbar lösning kan vara Green Eco Shower, vattensparande duschar, som kraftigt reducerar vattenförbrukningen, meddelar Ingela Stefansson (S)

Liberalerna
Det är angeläget att vi i politiken tar tag i detta så fort som möjligt. Våra ungdomsföreningar gör ett fantastiskt arbete och vi måste ge dem rimliga ekonomiska villkor för att bedriva sin verksamhet. Ett ökat stöd till föreningarna ger så mycket tillbaka i bra och innehållsrik barn- och ungdomsverksamhet. Jag hoppas att denna motion får ett snabbspår, meddelar Thomas Andersson (L)

Även de övriga partier som är representerade i Kommunfullmäktige (MP och SD) har fått möjligheten att svara men inte gjort så.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson