Efter ett beslut om att alla föreningar med egna anläggningar skulle installera vattenmätare och få ny tariff sköt vattenkostnaderna i höjden för Förslövs IF. Ett nytt bidrag till föreningar är nu beslutat från kommunen. Fel typ av vattenmätare ställde till det för FIF.

Vattenkostnaden steg tiofaldigt när mätarna var installerade och nya vattenfakturor kom till föreningen. Föreningen som har två vattenmätare reagerade till slut på att den ena hade väsentligt högre grundavgift.

Det visade sig att ena anslutningsröret var av en grövre dimension och då sattes en större vattenmätare och med den kommer högre grundavgifter. FIF har dock inte något behov av den extra vattenmängden som en större mätare innebär. Föreningen använder dricksvattnet som kommer genom mätarna i duschar, toaletter och kök. För bevattning av gräsplanerna har de egen brunn.
– Vi har ifrågasatt varför vi fick den stora mätaren som tillåter flöden som vi inte har. Men NSVA menar att på grund av att vi inte protesterade eller sa något när den installerades så är det inte deras fel. Men vi trodde att de var experter som tänker till lite när de ska koppla in sig, säger Daniel Harvig, ungdomsansvarig för innebandyn på FIF.

Efter diskussioner med NSVA gick de med på att installera en mindre mätare vilket gjordes i december. Den större mätaren har dock gjort att FIF betalat drygt 19 000 kronor för mycket under tre år och känner sig lite lurade.

FIF var i kontakt med NSVA för att se om det fanns någon lösning.
– Vi tänkte att om de inte kan betala tillbaka skulle de kanske kunna räkna av det på framtida fakturor men det blev ett rakt nej från deras sida och ärendet är avslutat för deras del. De hänvisade till vattendomstolen om vi ville gå vidare, förklarar Daniel.
– Vi är beredda att betala avgiften för att ta ärendet till vattendomstolen. Det är värt att få det prövat anser vi, säger Inga Olsson, kassör Förslövs IF.

Nästa steg var att kontakta kommunen.
– Vi har haft en bra dialog med kommunen men det tar sån tid innan politiker och andra förstått vad de högre kostnaderna betyder för oss, säger Daniel.
– Mia och Hans på kommunen har varit jättebra i att hantera vårat ärende och föra dialog med oss, tillägger Inga.

FIF är medvetna om att de innan vattenmätarna installerades kanske betalade för lite för vattnet men nu anser de att det blivit lite för dyrt för deras verksamheter.
– Man ska komma ihåg att vi är en idrottsförening där många engagerar sig ideellt för att ungdomar ska kunna idrotta och göra vettiga saker på fritiden. Då hoppas man på att andra ser nyttan och inte försöker utnyttja oss, säger Inga Olsson.

Några som uppmärksammade idrottsföreningarnas höga VA-kostnader var Liberalerna som i september 2017 i en motion efterfrågade ”att en redovisning tas fram som visar på vad kostnaden för Vatten och Avlopp, för föreningar som äger sina egna anläggningar, var före och efter införandet av ny VA-taxekonstruktion.”

Detta utreddes och förslag på hur kommunen kunde stötta föreningarna togs fram. På senaste kommunfullmäktige beslutades att:
1. Ett nytt bidrag införs från 1 januari 2019 – Anläggningsstöd.
Anläggningsstödet täcker hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för vatten enligt gällande VA-taxa, motsvarande 20 mm ledning. Bidraget söks i samband med driftsbidraget och skickas in senast den 15 februari varje år.
2. 30 tkr avsätts för ändamålet och tas inom befintlig budget för stöd till föreningar.
3. Föreningarna uppmanas att söka investeringsbidrag till energi- och vattenbesparande åtgärder.
4. Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen anläggning/arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt bidrag.


Duschar i ett av omklädningsrummen

Med rätt vattenmätare och om FIF beviljas bidrag för grundavgiften kommer kostnaderna för FIFs vatten vara mer än en fördubbling mot tiden innan mätare men en betydlig lägre än det varit senaste tiden.
– Jag köper resonemanget kring att vissa bidrag ges till vattenbesparande åtgärder istället för att bara stötta med pengar för förbrukningen. Det är ett lysande sätt att göra skillnad i framtiden, säger Daniel.

Jobba aktivt för att minska förbrukningen gör FIF gärna. De nyare duscharna de har är redan av en något snålspolande version men mer finns säkert att göra.
– Nu ska Västra Karups IF göra ett test med snålspolning och se hur det funkar. Vi följer deras jobb och vill ta del av deras resultat, förklarar Inga.

Är ni nöjda med lösningen med bidragen som kommunen nu beslutat sig för?
– Det är ett bra steg på vägen, säger Daniel.
– Kan vattenmätare bidra till att vi kan få ner förbrukningen så är det ju bra för Bjäre i stort. Men som förening kanske vi skulle slippa extraavgifter för mätarna helt, säger Inga.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON