Förra helgen hade Centerkvinnorna sin årsstämma som denna gången var digital med 193 närvarande ombud. Viktiga frågor för kvinnors rättigheter diskuterades och ny styrelse valdes. Ebba Krumlinde fick förnyat förtroende.

Under Coronapandemin har ansökan om vård av barn, VAB skjutit i höjden. De som tar ut flest VAB-dagar är fortsatt kvinnor. Det finns risk att pandemin blir ett bakslag för den ekonomiska jämställdheten. Centerkvinnorna vill därför se en skarpare politik som stärker kvinnors ekonomiska frihet. Det var ett av de områden som stod i fokus när Centerkvinnorna samlas till förbundsstämma 3 oktober.

På stämman så fattades bland annat beslut om nya och modernare stadgar, anpassade för det moderna samhället och för att göra det enklare att engagera sig i Centerkvinnorna samt ett uppdaterat jämställdhetspolitiskt program utifrån ekonomisk frihet, sexuell frihet och kvinnors hälsa och strukturella frihet.

Vid stämman valdes också en ny styrelse där Ebba Krumlinde från Båstad fick förnyat förtroende och 90,2 procent av stämmans röster.

Varför är du så engagerad i kvinnofrågor?
– Vi har ett ojämställt samhälle och vi backar nu på den fronten. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Risken är ju att flickor som idag är i 10-årsåldern kommer ha färre rättigheter som vuxna än vad min mormor hade som ung kvinna på 1940-talet, förklarar Ebba.

Hur kommer det sig?
– Nu ifrågasätts aborträttigheter på många platser och det inbegriper även rätten till att bestämma över sin egen kropp. Det finns stora krafter som inte vill att den rättigheten ska finnas kvar. Sen har vi löneskillnaderna som inte jämnas ut.

Varför blir det så nu?
– Det handlar om ett konservativt tänk som sprider sig. Det kan finnas en religion som är grunden till den inställningen men det måste inte vara det. Liberalismen som varit på frammarsch under många år ifrågasätts av de konservativa som sätter kärnfamiljen i första rummet och är tillbaka i ålderdomliga strukturer. Se bara hur det utvecklas i USA.
Vad kan ni göra?
– Vi är blåslampan i jämställdhetsdebatten skulle jag säga. Vi lyfter frågorna och ser till att de inte blir bortglömt.

Hur ser det ut i Båstad?
– Vi har kommit en bit men har mycket kvar. Det jobbas nu med att erbjuda heltid till alla vilket till stor del är en kvinnofråga. Det är oftast kvinnor som arbetar deltid och kan därför bli ekonomiskt beroende av en man som kan utöva ekonomiskt våld.

Frågan om våld i nära relationer engagerar dig mycket, varför?
– Jag har tidigare varit i en relation där det utövades våld mot mig. Jag lyckades ta mig ur det men det sätter sina spår. Egna erfarenheter gör att man får upp ögonen för vad som pågår. Sen tog det mig många år efter uppbrottet tills jag vågade jobba politiskt med dessa frågor. Jag vet hur illa kvinnor kan fara.

Ebba tycker frågan glöms bort för enkelt.
– Vi pratar idag mycket om gängvåld och klaner med mer. De är såklart helt horribla saker men vi måste sätta det i paritet till att det var tredje vecka dör en kvinna på grund av våld i nära relationer i Sverige, så kan vi inte ha det! Det är skrämmande att inte den debatten är högre.

Det blir nu tredje perioden för Ebba i Centerkvinnornas förbundsstyrelse.
– Det känns fantastiskt att jag fick det förtroendet. Nu är jag taggad på att jobba vidare med detta i två år till. Sen kanske jag inte ställer upp för omval då jag tycker det är bra med rotation i en styrelse. Många har bra energi och bra tankar i detta ärende.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: GÖRAN BUHRE