Vi får gå mer än sjuhundra år tillbaka i tiden för att hitta de dokument där Förslöv nämns första gången. I en urkund till Danmarks historia daterad år 1289 benämns byn som Faerlöf men var detta i sig kommer ifrån är fortfarande delvis oklart för forskarna.

Det finns idag två olika tolkningar av betydelsen av ordet Faerlöf. Fär är dels ett gammalt mansnamn och dels betyder det, som de flesta av oss än idag är medvetna om, fä i betydelsen kreatur. Ordets andra del, löv, finns i betydelsen arvegods vilket betyder att byns namn kan tolkas dels som Färs arvegods och dels som boskapens hemvist. Genom århundraden som passerade kom namnet att förändras i takt med språket för att slutligen landa i dagens Förslöv. Men som den äldre läsaren säkert minns ersattes detta under en längre period av ortsnamnet Förslövsholm och anledningen till detta är lite speciell.


Att järnvägen stannade i Förslöv fick byn att under en del av 1900-taket byta namn till Förslövsholm.

Under drygt femtio år, från 1920 till 1971, användes Förslövsholm efter ett påbud från Kungl. järnvägsstyrelsen för att inte orten skulle förväxlas med Färlöv utanför Kristianstad. Under denna period användes Förslövsholm även som postadress och den manuellt betjänade telefonstationen hade anrop Förslövsholm samtidigt sockennamnet Förslöv fanns kvar parallellt. När tågen slutade stanna i byn återtogs ortnamnet Förslöv igen och idag får perioden med ändelsen -holm ses som en parantes i byns historia, även om det lever vidare i Förslövsholms vägförening.


Brandbil, brandstation och brandmän uppställda för fotografen 1931, Förslövs Frivilliga Brandkår.

Men visste du att Förslöv även varit en kommun? I början av femtiotalet bildade Förslöv och Grevie socknar en storkommun för att därefter sammanföras med Västra Bjäre kommun som innefattade Västra Karup, Torekov och Hov. Från 1971 är vi alla en del av Båstads kommun.

Text: Joakim Ormsmarck
Källa: forslovssocken.se