Intresseorganisationen FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Den lokala föreningen FUB Båstad vill synas mer och håller därför en aktivitetsdag den 28 september i Förslöv.

Personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning och deras anhöriga är ofta medlemmar i FUB liksom många andra människor som delar FUB´s grundsyn och vill vara med och stötta .
– Inte lika många känner till FUB, som en av de intresseorganisationer som verkar för en god LSS-lag, att även denna grupp människor ska kunna leva som andra och vara delaktig i samhället. För oss som håller i trådarna är förhoppningen att öka förståelsen, uppmärksamheten och delaktigheten i vår kommun, både för att bryta ner fördomar som kan finnas och stödja vårt arbete för LSS-lagens intention, att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva som andra, berättar Åsa Hagberg som är delaktig i FUB genom sin son Johannes som har en funktionsnedsättning.

Johannes Bryhagen bor i Förslöv och ser fram emot dagen som den lokala föreningen anordnar i det som kallas FUB´s aktivistvecka över hela landet.
– Johannes har inte särskilt mycket språk att tala med, men som jag upplever och kan förmedla hans känslor inför dagen så ser han fram emot att få vara mitt i det som händer, och att frågorna längs rundan handlar om honom och hans vänner. Sådant som är viktigt och roligt för dem, och att han hoppas att många vill gå rundan.

I Förslöv anordnas en tipsrunda som startar vid Heberleins mellan klockan 10 och 13. Här kommer det finnas grillad korv och priser som lottas ut, i andan av allas lika förutsättningar.
– Vi är väldigt glada över att så många företag välvilligt sponsrar med korvgrillningen och priser! Nu hoppas vi bara vackert väder, säger Åsa.

Förslöv – Grevie församling är även medarrangör i evenemanget och kommer hålla andakt med sång av Myllekören klockan 14.
– Lite då och då dyker det upp nyheter om hur insatserna för personer med funktionsnedsättning dras in, och hur detta drabbar enskilda. Detta är ett sätt att ge uppmärksamhet i samhället.

TEXT: ANNA MATRE
FOTO: PRIVAT