Klik venligst
GREVIE 2023-01-31 KL. 14:49

Avfallsupplag i Grevie ska prövas igen

Av Carina Nilsson

Turerna kring avfallsupplaget i Grevie rullar vidare. Nu har Grevie samhälles vägförening och företagaren Bo Jönsson fått prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen, MÖD.
– Jag firade när jag fick beskedet, säger Ingrid Edgarsdotter som är ordförande i vägföreningen.

Avfallsupplag i Grevie ska prövas igen
Kommunen gav bygglov för ett avfallsupplag i närheten av återvinningsstationen i Grevie. Ärendet har nu fått prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen. Foto: Carina Nilsson/Arkiv

Nordvästra Skånes renhållnings AB, NSR, har ansökt om att få använda ett cirka 8500 kvadrameter stort område bakom Bjäre kvarn och återvinningsstationen i Grevie på fastigheten Hålarp 4:8. Området ligger också precis bakom företagaren Bo Jönssons fastighet. Båstads kommun gav bygglov, men protesterna lät inte vänta på sig.

Flera av företagen i området samt Grevie samhälles vägförening, med ordförande Ingrid Edgarsdotter i spetsen, överklagade beslutet.
– Två privatperspersoner startade en namninsamling och fick ett stort stöd bland Grevieborna. Vi är många som tycker att placeringen är helt fel med närhet till en matvaruaffär och ett handelscentrum men också ett naturreservat. Det finns såklart också farhågor om att man i förlängningen väljer att placera kommunens återvinningsstation på platsen, säger Ingrid Edgarsdotter.


Ingrid Edgarsdotter har överklagat beslutet tillsammans med företagaren Bo Jönsson. Foto: Båstad kommun


Ingrid är även ledamot i kommunfullmäktige för Bjärepartiet och under förra mandatperioden var hon dessutom ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Hon tycker inte att beslutet togs på rätt sätt.
– Bara några få ledamöter var närvarande under sammanträdet och resten var med digitalt under pandemin. Ärendet togs på delegation av en enskild handläggare men det borde ha kommit upp som ett ärende för nämnden. Jag hade själv varit jävig men flera andra ledamöter i dåvarande nämnden tyckte som jag i frågan.

Överklagandet fick dock inget gehör hos länsstyrelsen. Där ansåg man att ärendet var förenligt med detaljplanen som tillåter handel och småindustri. Marken får inte bebyggas men ett upplag för trä- och trädgårdsavfall innebär inte att marken bebyggs skrev länsstyrelsen bland annat.

Ärendet överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö. Men de höll med länsstyrelsen och menade att kommunen gjort rätt som gett bygglov.


Naturreservatet Grevie backar ligger också i närheten. Foto: Carina Nilsson/Arkiv


Bo Jönsson och Ingrid Edgarsdotter gav dock inte upp.
– Vi lade ner själ och hjärta i ett överklagande till MÖD och häromdagen fick vi besked att vi har fått prövningstillstånd. Det känns som en halv seger eftersom det är svårt att få ett ärende prövat där, säger Ingrid Edgarsdotter och fortsätter:
– Detta innebär inte på något sätt att vi har vunnit men vi ska nu gå igenom vad vi behöver göra och vi hoppas förstås på att få gehör hos MÖD. Det känns också bra att ärendet blir prövat i högsta instans eftersom det var så många som skrev under namninsamlingen, säger hon.