GREVIE 2022-02-13 KL. 20:30

Förskolan Backabusarna blir friluftsförskola

Av Peter Jakobsson

Förskolan Backabusarna i Grevie är ett föräldrakooperativ som funnits i 35 år. Nu ska de profilera om sig till att bli en friluftsförskola där stor del av verksamheten ska ske utomhus, året om.

Förskolan Backabusarna blir friluftsförskola
Carola Lundahl är rektor på förskolan och Emilie Fritzon är orförande i föräldraföreningen som driver förskolan som nu blir en friluftsförskola. Foto: Peter Jakobsson

Backabusarna har funnits i Grevie sedan 1986 och verksamheten har sett ganska lika ut under tiden. Nu ska de profilera om sig för att bli en friluftsförskola.
– Dels på grund av corona har mycket av verksamheten varit utomhus så nu kände vi att vi ville ta nästa steg och profilera oss som en friluftsförskola. Det finns inte på Bjäre sedan tidigare, säger Emilia Fritzon som är ordförande i föräldraföreningen som driver förskolan.

Att vara en friluftsförskola betyder att mycket av verksamheten ska ske utomhus.
– Vi kommer inte vara ute hela tiden, som man är med de som bedriver Ur och skur-förskolor. Vi har vårt hus som vi kan vara inne i. Men vi kommer ha fokus på att vara utomhus, säger Carola Lundalh som är rektor på förskolan.


Förskolan Backabusarna ligger i Grevie. Foto: Peter Jakobsson


Vecka 8 ska förskolan starta med nya inriktningen.
– Vi har då satt vissa minimikrav, även om vi varit ute mycket tidigare, så ska vi nu vara ute minst fyra timmar om dagen och barn och föräldrar kan förvänta sig utflykt minst en gång i veckan. Vi kommer laga middag utomhus minst två gånger i veckan där barnen också får hjälpa till. All pedagogisk verksamhet som går att ha ute ska bedrivas ute, förklarar Emilia.
– Det är inte mycket som inte går att göra ute. Det ska bli kul att kokerskan kommer ut från inneköket och tillagar maten ute i stället. Vi kan även göra mat ute när vi är i väg på utflykter, tillägger Carola.

Nu är det 12 barn som går på förskolan men det finns plats för 24.
– Vi jobbar med en avdelning men delar in barnen i olika grupper. Nu när det är dåligt barnunderlag i kommunen och vi har ganska få barn gör det enklare att genomföra denna satsning nu, säger Carola.Det kommer tas fram ett nytt schema där alla aktiviteter framgår så föräldrarna kan se till att barnen får rätt kläder på sig.
– Vi är ute i alla väder förutom om det skulle vara storm eller jättekallt. Vi gör alltid en riskanalys om det är dåligt väder. Men barnen gillar att vara ute, är vi inne frågar de alltid om de får gå ut, säger Carola.

Idén med att profilera om sig till friluftsförskola möttes positivt.
– Vi har mött ett otroligt engagemang och positiva reaktioner från föräldrarna kring detta. Det känns som det ligger i tiden att bedriva mer utomhusverksamhet, berättar Emilia.
– Både barn och pedagoger ser fram mot detta, tillägger Carola.
Peter JakobssonAtt leka ute är det primära för förskolan. Foto: Peter Jakobsson