GREVIE 2021-12-18 KL. 13:32

Skoltomten i Grevieomvandlas till bostäder

Av Peter Jakobsson

I november 2022 ska det gå att flytta in i nybyggda lägenheter med radhuskarraktär i Grevie där det förr låg en skola. Ett traditionsenligt ”första” spadtag togs av byggaren, beställaren och ägaren.

Skoltomten i Grevieomvandlas till bostäder
Håkan Holmberg vice Vd på HA Bygg, Gitte Dahlen styrelseordförande Bjärehem och Johan Olsson Swanstein kommunstyrelsens ordförande i Båstad tog tillsammans ett traditionsenligt ”första” spadtag för byggandet 20 radhusliknande lägenheter.

I april 2014 stängdes Backaskolan i Grevie på grund av fukt och mikrobiell påväxt i fastigheten. Skadorna var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att verksamheten skulle fortsätta använda lokalerna så eleverna flyttade till Västra Karup skola där de sedan dess har haft både skol- och fritidshemsverksamhet.

Utredningar gjordes om det var ekonomiskt försvarbart att renovera Backaskolans fastighet till ett skick som kunde leva upp till lagstiftningens krav på ventilation, belysning, tillgänglighet och utrymningsvägar. Det var inte ekonomiskt försvarbart visade det sig. Sedan dess har det diskuterats vad och vem som kan göra något på platsen. Olika lösningar gjordes genom åren men nu är det kommunen som äger marken och Båstadhem som ska bygga bostadsområde.

Det ska byggas 20 radhusliknande lägenheter. Det bli 2:or, 3:or och 4:or i storlekar från 53 kvadratmeter i 2:orna till 4:ornas generösa 106 kvadratmeter. Totalt 1 493m2. Projekterad kostnad för bygget är 45 miljoner kronor. Byggentreprenör är Henrik Anderssons Bygg AB och arkitekt är Thomas Mauritzsson, Möllers Arkitekter AB.
– Det blir i radhuskarraktär på lägenheterna med egen avskild entré till varje lägenhet och möjlighet att parkera på infarten för de på bottenvåningen och de på övervåning får i stället två balkonger, en åt öster och en åt väster, förklarar Lisbeth Nilsson Vd på Båstadhem.

Området utformas med tanke på framtiden och miljö.
– Alla lägenheter kommer att ha möjlighet till eget elbilsladdningsuttag och det finns solceller på alla tak, förklarar Stefan Jansson, projektledare från Båstadhem.

Bostäderna byggs med kvalitet men inte lyx.
– Lägenheterna är inga lyxlägenheter men de är väldigt välutrustade enligt den standarden man håller vid nybyggnation idag. Det är genomgående hög kvalitet på bygget och i lägenheternas ytskikt och maskiner, säger Stefan.

Inflyttning är beräknad till november 2022 och då ska alla lägenheterna vara färdiga.
– Vi bygger allt i en etapp, först var det planerat i två etapper men nu gör vi allt klart på ett år, förklarar Lisbeth.

Förtur till bostäderna kommer ges till de som jobbar på de stora arbetsgivarna på Bjäre.
– Det bestämdes redan för några år sedan. Vi ville samarbeta med de större företagen genom att ge deras anställda förtur i bostadskö till dessa lägenheter. Det är Lindab, PEAB, NP Nilsson, Nolato och kanske fler som vi kommer ha samarbete med. Utöver det hamnar lägenheterna i vanliga kösystemet.

Vad hyrorna kommer landa på är ännu oklart.
– Vi ska förhandla om det med Hyresgästföreningen efter årsskiftet och sen öppnas kön till lägenheterna senare i vår, berättar Lisbeth.

Från kommunledningens sida är starten av projektet välkommet.
– Det här området har vi kämpat med att utveckla i många år och det känns jättebra att det nu kommer i gång. Vi har märkt att det är eftertraktat med fler bostäder i Grevieområdet, berättar Johan Olsson Swanstein kommunstyrelsens ordförande.
Detta projekt tar bara en del av marken i anspråk. Exploatering av resterande mark kommer i senare etapper. Båstadhem har i april tillskrivit Båstads kommun med önskan att förvärva resterande del av tomten för liknande byggnation i en etapp 2.
– Det finns då två delar till att utveckla i området och det arbetet påbörjar vi nu direkt, säger Johan.
– Vi har ju en projekteringstid på nya projekt så det kommer inte vara konstant byggarbetsplats här. Det blir nog ett år mellan detta är färdigt till något nytt påbörjas att bygga, förklarar Lisbeth.

Det är kommer inte bara bli bostäder på all mark.
– Vi kommer satsa en del på utemiljöerna och framöver kan det nog bli en lekplats i området också, avslutar Lisbeth Nilsson.

Om Kvarteret Solbacka:
20 radhusliknande lägenheter.

4 st 4 rok på 106 m2 som är i 2 plan.
12 st 3rok på 71,3 m2.
4 st 2rok på 53,2 m2.
Totalt 1 493m2.
Projekterad kostnad 45 mkr.
Uthyrningen startar till våren 2022, runt april-maj.
Inflyttning preliminärt november 2022.