GREVIE 2021-12-20 KL. 15:39

Välkommet bidrag beviljat till padelhallen i Grevie

Av Peter Jakobsson

Välkommet bidrag beviljat till padelhallen i Grevie

Föreningsliv Grevie GIK har beviljats ett bidrag på 100 000 kronor för byutveckling genom uppförande av ny hall för padel. Bidraget välkomnas av föreningen som haft stora kostnader med den nya hallen.
– Kommunen talade om detta bidrag för ett tag sedan och nu verkställs det. Det känns jättebra med tanke på kostnaderna vi hade när vi byggde padelhallen, säger Jan Granqvist ordförande i Grevie GIK.

Bakgrunden till bidraget är att Grevie GIK under 2020 byggde en hall för padel i Grevie. Syftet med hallen är utveckling av föreningen med fler former av idrottsaktiviteter och träningsmöjligheter men även för utveckling av Grevie som ort. För året 2020 hade Båstads kommun medel för att främja byutveckling i kommunen med olika åtgärder exempelvis utsmyckning, offentlig konst och olika förbättringar och funktioner på allmän platsmark. Uppförandet av padelhallen bedömdes vara inom ramen för byutveckling då den möjliggör motionsaktiviteter som ett ökat värde för orten.

Bidragspengarna på 100 000 kronor kommer inte försvinna i några hål.
– Pengarna kommer användas för framtiden och möjliggör att folk kan röra på sig. Exakt vad vi kommer göra bestäms inom kort men största delen av det kommer gagna barn och ungdomar, förklarar Jan.

Bidrag till padelhallen i Grevie för byutveckling var inte aktuellt under 2020 då det samtidigt fanns en bidragsansökan för beslut från Grevie GIK angående en anläggningsavgift. Bidragsansökan till anläggningsavgift avslogs i februari i år. De medel som fanns för byutveckling 2020 nyttjades inte fullt ut av olika anledningar vilket föranledde att kommunen beviljades bidraget 2021.

Idrottsklubben har ett tag stått med en annan utmaning då de inte kan vara kvar vid ICA med sin loppis.
– ICA ska expandera och behöver lokalerna helt enkelt. Vi har haft diskussioner om det en tid, säger Jan Granqvist.

Till våren måste de flytta ut och en ny lokal är på gång.
– Vi har en ny lokal men letar fortfarande efter alternativ. Om det finns någon med en bra lokal för loppis i Grevie får de gärna höra av sig. Alla alternativ är bra.

För att ge ha muskler att kunna bedriva mycket idrottsverksamhet behövs pengar.
– Loppisen en väldigt viktig intäktskälla för oss. De som jobbar ideellt där är ovärderliga för idrottsklubben. Loppisen är även bra för miljön då saker kan återanvändas istället för att slängas.

Text: Peter Jakobsson