Handelsbanken stänger hälften av sina kontor

Ingen oro i Båstad enligt kontorschefen.

524

Mer än tusen anställda väntas få sluta när Handelsbanken lägger ned nästan hälften av sina kontor runtom i landet. Men på banken i Båstad känner man ingen oro utan ser snarare möjligheter inför framtiden.

Orsaken till de stora neddragningarna uppges vara att man vill möta en förändrad efterfrågan som ska skifta mer till företagskunder och så kallad private banking. På Handelsbanken i Båstad är man dock inte så orolig för framtiden, även om man i dagsläget vet lika lite som alla andra. Lars-Olof Ottosson är kontorschef och han kommenterar beskedet:
– Här i Båstad har vi ett bra inflöde av nya kunder och verkar på en intressant marknad så jag känner ingen oro för att vårt kontor ska bli ett av de som läggs ner.

Så era kunder kan känna sig trygga med att servicen kommer att finnas kvar lokalt?
– Vi vet som sagt inte vad som kommer att hända men tanken är att kompetensen ska spridas ut mer på de olika bankerna så det kan mycket väl bli så att vi får mer resurser i framtiden på det lokala planet.

I dag har Handelsbanken runt 380 kontor i landet och den siffran ska ner till 200 mot slutet av 2021 samtidigt som man satsar banken en miljard kronor på ökade IT-investeringar. Vid en pressträff beskrev Handelsbankens vd Carina Åkerström att besparingarna var en kraftsamling och att fler kontor eventuellt skulle kunna stängas efter en översyn som banken just nu genomför. Den främsta orsaken till nedläggningarna är enligt Handelsbankens att kunderna inte längre besöker bankkontor i samma utsträckning och när de gör är det för svårare eller mer komplicerade ärenden.
– Hade alla bankens kontor haft det flödet och den lönsamheten som vi har i Båstad hade det inte funnits några problem, avslutar Lars-Olof Ottosson.

TEXT & FOTO: JOAKIM S ORMSMARCK