Vi befinner oss alla mitt i en helt ny situation. Hotet från covid-19 påverkar hela vårt samhälle och många företag kämpar för sin överlevnad. I förlängningen riskerar det som händer runtomkring oss att skada såväl det lokala näringslivet som demokratin.

I hela mitt vuxna liv har jag arbetat med lokala gratistidningar. Under dessa snart tjugo år har jag fått vara med och uppleva den omställning som skett när gratistidningen tagit steget fram som den självklara lokala nyhetsförmedlaren.
Tillsammans med våra kollegor runtom i landet når vi idag 4,6 miljoner hem varje vecka.

Jag älskar mitt arbete. Att tillsammans med mina kollegor få vara mitt i allt det som händer i samhället är fantastiskt och jag är väldigt stolt över det arbete vi gör för Båstad. Vi gör skillnad tillsammans.

I tider av förändringar och kris är informationen och kommunikationen det kanske viktigaste vi har för att kunna bibehålla ett fungerande samhälle. Det är inte bara viktigt utan helt nödvändigt att landets, och kommunens, invånare löpande får information kring vad som händer i vår omvärld och vilka beslut som tas för att hantera det som händer.

Här fyller Public Service, Sveriges Television och Sveriges Radio, en otroligt viktig roll som förmedlare av det som rör landet i stort. Men för de allra flesta av oss är det som händer mellan Östra Karup, Torekov och Vejby minst lika viktigt, om inte viktigare, inte minst för vår trygghet. När det kommer till denna rapportering är det dock inte staten som tar ansvar utan en liten redaktion på fem personer i ett gammalt stall i Dala.

Bjäre NU har sedan starten bevakat vår kommun utifrån den demokratiska principen att information och beslut som berör invånarna i kommunen ska vara tillgänglig för alla – oavsett var man bor eller vem man är. Vi skickar ut tidningen gratis till alla invånare i kommunen varje vecka året om.

Vi har inget statligt stöd, som de prenumererade tidningarna oftast har, utan det är våra annonsörer som helt gör det möjligt för oss att dela ut tidningen. Utan dessa annonsintäkter skulle det helt enkelt inte vara möjligt att producera och dela ut din lokala nyhetstidning gratis i din brevlåda.

Att vi i Sverige har ett system som är uppbyggt så att de tidningar som når alla hushåll till stor del är diskvalificerade från ett statligt stöd samtidigt som de stora koncernerna tack vare att de minskar sina upplagor kan få stöd är en historia i sig, den ska jag inte trötta ut er med idag.

Hur påverkas vår tidning och vårt företag av det som händer just nu?
För att vara helt ärlig så vet jag inte. Vi kommer att tappa en hel del annonser som rör evenemang som ställts in eller branscher som påverkats av de nya rekommendationer som kommit. Samtidigt finns det många företag som mer än någonsin vill nå ut till sina kunder och dessa gör vi nu allt vi kan för att hjälpa. Men det är tufft, för oss precis som för alla andra.

Med detta sagt skulle jag vilja be dig som läsare om två saker.

Stötta våra annonsörer och alla bygdens lokala företag. Skippa de globala näthandlarna, glöm tanken på en utflykt till Väla och lägg de pengar du vill spendera lokalt. Om vi alla gör det så kommer vi att göra skillnad tillsammans och komma ut på andra sidan så välhållna det bara är möjligt.

Om du har möjlighet, och vill stötta din lokala tidning, så är jag och mina kollegor väldigt tacksamma om du vill bli vår Lokalsupporter.
Via bjarenu.se/lokalsupporter kan du stötta oss med en stödprenumeration där du helt själv avgör hur mycket du vill hjälpa oss med. Då stöttar du inte bara den lokala näringsverksamheten, lokala arbetstillfällen och den gratisdistribuerade tidningen – i förlängningen stöttar du dessutom demokratin i en svår tid. Tack för din hjälp!

Tillsammans kommer vi att ta oss igenom detta – vi hjälps åt!

Joakim Ormsmarck,
Ansvarig utgivare