Nu har den stora ombyggnaden av ICA Supermarket i Båstad inletts. I stort sett allt ska bytas ut och flyttas runt. En bättre upplevelse lovar ägaren Marcus Liffner som planerat operationen i minsta detalj.

– Allt slits med tiden och vi behöver förnya oss. Nu bygger vi en ny och modern matmarknad, inleder Marcus.

Att både ha öppet för kunder och bygga om hela butiken samtidigt kräver planering. Helt nya kylsystem byggs in i butiken som ska serva kylar och frysar. Nu märks ombyggnaden för kunderna men den har redan pågått en tid utan att det stört kunderna.
– Vi har killar som jobbat med nya rördragningar och annat under en tid redan. Allt som går att förbereda görs innan vi ändrar om i butiken. Målet är att ombyggnaden ska störa kunderna så lite som möjligt, säger Marcus.

En total ombyggnad är en stor investering för matbutiken.
– Visst blir det kostsamt att göra allt på en gång men fördelen är att allt med nya rördragningen kan göras på en gång. Det går nämligen inte att bara byta diskarna mot nya med befintliga anslutningar så att ta lite i taget var inte ett alternativ tyckte vi.

Lite stök kommer det vara i butiken vid tillfällen men det kommer inte vara som att gå runt på en byggarbetsplats.
– Kunderna kommer ju se att det håller på att hända saker när de kommer för att handla.

Tanken är att kunna erbjuda alla typer av varor under hela byggtiden, kanske med lite begränsat utbud av variationer.
– För att göra detta har vi arbetat fram ett minutiöst schema där vi dag för dag har planerat vad som ska göras och av vem. Till exempel när vi bygger om ostdisken kommer det finnas begränsat utbud av ost men alltid nåt inom de flesta kategorier. Detta oftast bara under några dagar. Storsäljande varor kommer alltid finnas.

Nedmontering av kyldiskar har påbörjats och kommer ersättas av bättre kyldiskar med dörrar och lock på allt.

Frysavdelningen är den som blir klar först.
– Enligt schema ska den vara klar i slutet av vecka 38, då kommer det även en hel del nya mejerikylar vara på plats.

När det är klart är ska kunderna mötas av en luftig och välkomnande entré när de kommer in i butiken. Det ska även vara luftigare när man köar till kassorna.
– Varenda avdelning kommer vara lite bättre. Alla färskvaror får bättre kyldiskar med dörrar och lock på allt. Sen är det mer yta till alla färskvaror. Mer plats för kött, fågel, chark och färdigrätter får mer plats. Vi får ett värmeskåp i delikatessen som är dubbelt så stort mot idag. Vi utökar fruktavdelningen med 40 kvadratmeter.

Vid planeringen av ombyggnaden har de även tänkt på att göra verksamheten hållbar ur ett miljötänk.
– Vi installerar nu en helt ny kylanläggning med det senaste köldmediet. Hela kylsystemet byggs ihop med byggnadens ventilation på ett smart sätt. Sammantaget kommer det bli ett mycket mer effektivt system. Datorer styr allt på ett optimalt sätt. Kontentan blir att det blir mer miljövänligt.

Hela ombyggnationen är planerad att vara klar i början av november.
– Det är ett gigantiskt projekt och det är väldigt kul att få förverkliga alla mina idéer på hur jag önskar ha det i butiken. Hade det inte varit coronatider hade vi firat med ett stort kalas när allt är klart. Nu vet jag inte riktigt hur vi ska göra, avslutar Marcus Liffner.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON