Bjäre Härads Hembygdsförening är en av sju föreningar som får Skånes Hembygdsförbunds Innovationspris 2020. De lät inte corona stoppa en påbörjad föreningsuppryckning, utan genomförde många av planerade arrangemang fast på andra sätt.

Under 2020 har flera av Skånes hembygdsförbunds 105 medlemsföreningar utvecklat sina verksamheter. Covid-19 har begränsat men också bidragit till en stor kreativitet och nya grepp. Den digitala mognaden har ökat, nya utomhusaktiviteter har prövats och fler medlemmar hittar till föreningarna. Många lockas av att delta i arrangemang utomhus och hembygdsföreningarna har varit snabba på att fånga trenden att vistas ute. Planerad verksamhet har flyttats utomhus eller in i digitala rum och därmed nått fler.

Som en uppmuntran till kreativa medlemsföreningar utlyste Skånes hembygdsförbund i december 2020 innovationspriser. En arbetsgrupp utsedd av hembygdsförbundets styrelse har valt ut sju vinnande föreningar av nitton sökande som fick dela på 50 000 kronor. Vinnarna är spridda i länet och Bjäre härads hembygdsförening är en av dem.

Under året som gått har föreningen fått anpassa och ställa in många aktiviteter.
– Vi spelade in vårt traditionella nationaldagsfirande som folk sedan kunde se via kommunens och föreningens webbplatser. Vi gjorde det tillsammans med kommunen, förklarar Ingrid Thuresson som är ordförande i hembygdsföreningen.

Andra aktiviteter som fårets dag och folkmusikens dag fick de ställa in helt och hållet, på midsommarafton var inget speciellt arrangerat.
– Vi tappade mycket av våra intäkter på grund av detta, berättar Hans Lanner som är kassör i föreningen.

Förra året fick föreningen 60 000 kronor av kulturrådet och för 2021 har de fått 84 000 kronor. Detta är pengar som de bland annat ska använda till att köpa in utrustning för att kunna genomföra digitala evenemang och fler utomhusaktiviteter.
– Det handlar om mikrofoner, högtalare och annan utrustning, säger Hans.

Nu planeras aktiviteterna för 2021 och osäkerheten kring pandemiläget gör det mesta oklart.
– Vi får ha både en plan a och en plan b. En där vi kan genomföra aktiviteter live och en där vi spelar in eller flyttar ut inneverksamheter, säger Ingrid.

Kaféet och byggnaderna öppnar 24 april och sen följer nationaldagsfirande, midsommarfirande och annat i den formen som pandemin tillåter.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON