Klik venligst
Klik venligst
INSÄNDARE 2018-11-16 KL. 11:08

Förslöv först

Förslöv först

Visst händer det positiva steg i Förslövs utveckling mot ett bättre samhälle men det är långt kvar till en tilltalande stadsbygd. Den nya stationen är en av de färgglada och strategiskt viktiga händelserna som skapar nya möjligheter. Även det kommande nya vårdboendet (2020) synes bli en höjdpunkt och skolorna har växtvärk. Ungdomarna är vår framtid. Vi har också ett mångsidigt näringsliv med Lindab, Peab och NP Nilsson i spetsen som hela tiden expanderar och skapar arbetstillfällen.

Kommunen har initierat en övergripande planering som omfattar hela Båstad Kommun. Så kallade medborgardialoger har skett för de största orterna Båstad, Förslöv och Grevie -men vad utmynnar de i? Översiktsplanen är inte i mål ännu men den kan upplevas som hot i flera avseenden.

En sådan aktivitet som Ny Återvinningscentral (ÅVC) finns över huvud taget inte med i planeringsunderlaget. I en sådan regional fråga som varit aktuell i 15-20 år har skilda delbeslut fattats på undermåliga utredningar underblåsta av NSR . Det regionalförbund som Båstad ingår i för att lösa avfallsfrågorna och inte lyckats på 15 år.

Först var nuvarande plats Svenstad i fokus-sedan vid tunnelmynningen vid Förslövs station –nu senast längs Killerödsvägen . Ja nu denna vecka skall den ligga ännu mer centralt i Förslöv i Vistorps arbetsområde. Visserligen som ett provisorium men det vet ju alla att temporära anläggningar kan leva länge.

Undertecknade föreningar har aktivt följt och agerat i alla turer och haft dialog med såväl ledande politiker och tjänstemän som NSR med flera näringsidkare.

Vårt motto är egentligen som rubriken ”FÖRSLÖV FÖRST”. Dvs
-Förslövs samhälle skall växa mot och nära den plats där tillgång på kollektivtrafik är som bäst.

-Förslöv skall vara en tilltalande mångsidig stadsbygd och en välkomnande entré till hela BJÄREHALVÖN. Sistnämnda innebär att vi ser helst att Båstads profilföretags huvudkontor och turistnäringen ges möjlighet att lokaliseras kring stationen i nära symbios med bostäder av hög arkitektonisk klass.

En lokalisering av tex ÅVC som störande verksamhet ska primärt ske där den inte tar värdefull mark i anspråk för samhällsutvecklingen. Svenstad är ett bra exempel på detta även om fler alternativ finns. Vi har krävt en allsidig utredning som väger samman olika aspekter. Men den synes förbli bland stjärnorna. Översiktsplanen är annars ett sådant verktyg men där finns inte en rad kring detta. Det är dock inte för sent att peka ut utredningsalternativ.

I stället fortsätter Kommunen de små stegens tyranni. Politiska allianser pekar ut provisoriska lägen för ÅVC utan att belysa konsekvenserna på kort och lång sikt.

Detaljplaner initieras kring stationen utan precisering av innehåll-vad ligger bakom ”ÅVC-alternativ”. Risken är uppenbar att invånarna utsätts för risker som inte har hunnits penetrerats på grund av att tidsfristen (tillstånden för Svenstad) börjar löpa ut nu under år 2019. Dispens har sökts men resultat har inte offentliggjorts.

Det innebär att Förslövs samhälle och dess innevånare just nu är föremål för lokalisering av alla typer av avfall på 4 platser inkl den omlastningsstation som finns inom Peabs anläggning. ”Förslöv först” verkar också vara kommunens och NSRs mantra fast i diametralt annan riktning än den vi och invånarna eftersträvar.

Vid samtal med NSR framgår det märkliga att egentligen behövs ingen ny anläggning i Båstad. Anläggningen i Ängelholm har tillräcklig kapacitet för båda kommunerna. Visst blir transportavståndet ännu längre för många men det kan minimeras genom att som nu logistiskt skapa fler mindre uppsamlingsställen för olika fraktioner som den inom Peab. Hushållsavfallet skall ju i alla alternativ gå direkt till Helsingborg.

Förutom till Ängelholm skall ju nästan allt avfall till Helsingborg och för Ängelholmsborna är inget läge i Båstad särskilt attraktivt.

En variant som inte belysts tillräckligt är att samverka med Laholm som också söker ny plats. Båda kommunerna växer starkt kring Båstad station.

Vårt råd är att kommunen seriöst överväger en långsiktig lösning med Laholm eller NSR-kommunerna för allt avfall. Temporärt kan Svenstad och eller Ängelholm fungera. När det gäller Förslöv först -Utgå från det som är bra med Förslöv och skapa något som är ett hållbart stadsbyggande i Förslöv och attraktivt för hela Bjärehalvön.

En ÅVC centralt i Förslöv är miljö och samhällsmässigt en återvändsgränd och inte en gångbar utveckling.

Erik Barkman
Ordf. Grevie Bys Vägsamfällighet

Cia Petterson
VD Åkagården Golfbana AB

Harry Steinmann
Ordf. Åkagården Golfbana AB

Jan Nyström
Ordf. Åkagårdens Golfklubb