Klik venligst
INSÄNDARE 2020-05-03 KL. 09:04

Framtidens bibliotek är här, men inte riktigt som du tänkt dig

Framtidens  bibliotek är här, men inte riktigt som du tänkt dig

Reflektion över Carmela Borges Olofsons krönika i Bjäreliv april 2020.
Carmela tycker det är dags att skrota alla fysiska bibliotek och böcker i sin krönika i Bjäreliv. Hon utgår från att bibliotek är ett stort hus med fysiska böcker. Det hon helt har missat är bibliotekets många andra funktioner och bibliotekets betydelse för samhället i stort.

Böcker har inte funnits i alla tider, som du skriver, och de har inte varit tillgängliga för alla. Under industrisamhällets utveckling inrättades bibliotek som gav allmänheten tillgång till kunskap och litteratur vilket bidrog till att höja kunskapsnivån, öka jämlikheten och stärka demokratin. Idag ser samhället annorlunda ut och biblioteken arbetar för att möta framtidens behov för att stärka demokratin, ge tillgång till tillförlitlig kunskap och ge invånarna möjlighet till fri åsiktsbildning. Digitalisering är en självklar del av bibliotekens arbete idag och många bibliotek har idag ett stort digitalt bibliotek på sin webb. I bibliotek Familjen Helsingborg, som Båstad är en del av, finns ett omfattande digitalt bibliotek med allt från digitala böcker, ljudböcker, databaser, musiktjänst, tidskrifter m.m. se https://www.bibliotekfh.se/ Inom kort kommer även en streamingtjänst för film och Biblix som är en digital tjänst för att stimulera barns läsande. Så Carmela – vi är redan på väg in i framtiden och det är biblioteket som verksamhet som driver den framåt, inte biblioteket som ett stort hus med fysiska böcker.

Är fysiska bibliotek helt onödiga, som du skriver? Du beskriver bibliotek som stora onödiga byggnader, men då har du missat vad bibliotek handlar om. Ett bibliotek är den verksamhet som bedrivs och inte lokalen det befinner sig i. När det gäller kunskap, utbildning och språkutveckling är biblioteket en viktig aktör i samhället för alla oavsett förutsättningar, ålder, funktionsvariation eller modersmål. Biblioteket har ett omfattande program som bidrar till ökad kunskap och bildning, stimulera till läsande och aktiviteter som stimulerar barns språkutveckling.

På biblioteken finns tillgång till fysiska böcker men även digitala verktyg och kunnig personal som hjälper till för att lotsa rätt i informationsflödet. Särskilt i tider då informationsflödet via internet bjuder på både vridna sanningar, falska nyheter och ett flöde av desinformation.
Folkbiblioteken är samhällets sista öppna rum. Där är alla välkomna att vara utan att behöva prestera något. Biblioteksrummet är en yta för kultur, möten, samtal, studier eller bara rekreation. Den som besöker biblioteket väljer själv.

Skolbibliotekens verksamhet bidrar till att öka elevernas måluppfyllelse, stärker elevernas språkutveckling och ökar deras medie- och informationskompetens.

Så, nej, fysiska bibliotek är inte onödiga. De är livsnödvändiga för det demokratiska samhällets fortlevnad och skolelevers utveckling.

Är fysiska böcker helt onödiga, som du skriver? Inte än i vart fall. Det finns många som inte kan, inte vill eller ens har råd med utrustning för att läsa digitala böcker hur mycket vi än hjälper dem. I Sverige har vi stor frihet och den friheten kan vi enbart nyttja om vi inte begränsas av hinder. Friheten att kunna välja det media som passar bäst gynnar både demokratin och samhället i längden. Så, nej, fysiska böcker är inte helt onödiga, inte ens inom överskådlig framtid.

Har böcker en obefogad IQ-stämpel? Ja, kanske för en del människor. Jag tror dock att de flesta som läser är medveten om vad böcker gör med oss människor – de ger mervärde. Om du läser en facklitterär bok så kan du öka din kunskap, få tips på hur du ska träna, odla dina grönsaker eller kanske hitta bra tips för ett hållbart liv. Om du läser skönlitteratur så kan du få en härlig läsupplevelse, bli glad, få stöd, få tröst, men framförallt ger ofta skönlitteratur perspektiv på tillvaron även om det råkar vara en fantasybok med sjömonster (Finns en fantastiskt bra bok som heter Kirke av XX Miller - en fantasybok med ett sjömonster i). Du behöver inte läsa kändisars biografier när det finns så mycket annat att läsa, men vill du läsa biografier så har vi massor av fina biografier.

Går det att lära gamla hundar sitta? Jo då, det går om de vill. Återigen handlar det om friheten att kunna välja. Det finns många äldre som tar till sig den nya tekniken galant och som klarar allt. Samtidigt finns det andra betydligt yngre som har problem med att använda teknik. Jag föredrar att människor får välja, även i framtiden.

Bidrar bibliotek till miljöförstöring? Nej, det är faktiskt tvärtom. Biblioteken är en del av den cirkulära ekonomin och varje bok kan läsas av många. Biblioteket bidrar även med tillförlitlig fakta om hållbarhet och hur vi kan agera för att förhindra miljöförstöring. Så om du vill bidra till att förhindra miljöförstöring så föreslår jag att du slutar flyga, transporterar dig med allmänna kommunikationer, äter klimatsmart, slutar använda plast, slutar nöjeshoppa och ser till så att andra kan påverkas av ditt förändrade sätt att leva. Biblioteken kan då bidra med kunskap om hur du tar dig dit, även om du väljer att läsa digitalt.

Carmela, jag håller inte med dig, men så är jag inte heller helt neutral utan har en god insyn i biblioteksverksamhet. Ditt förslag att skrota fysiska böcker och bibliotek känns väldigt otidsenligt och inte så framåtsträvande. Jag tänker hellre framåt på alternativ och utveckling i samklang med samhälle och invånarna i kommunen. Så därför bjuder jag in dig till biblioteket i Båstad för att få en inblick i vad som gömmer sig bakom alla fysiska böcker och det stora huset (som också innehåller gymnasieskola, vuxenutbildning, café, öppen förskola och arbetsmarknadsenhetens kompetenshubb). På biblioteket finns det något för alla, även för dig, så välkommen in. Vill du boka ett möte så ring biblioteket och fråga efter Catharina.

Catharina Elofsson
Bibliotekschef Båstad