Klik venligst
INSÄNDARE 2023-02-07 KL. 06:54

Insändare: "Dubbelfel av räddningstjänsten!"

Av Peter Jakobsson

Insändare:

INSÄNDARE:
Hur tänkte räddningstjänsten i Båstad när man lät bilen som kört ner i ravinen ligga kvar i ett dygn? (4 dagar efter olyckan ligger bilen fortfarande kvar)
Bilen låg på taket några meter ifrån bäcken och risken att den skulle förorenas av motorolja och drivmedel var ju uppenbar. Efter ett dygn exploderade bilen och man valde av miljöskäl att inte släcka då man kunde förorena vattnet i bäcken. Nu blev vattnet först förorenat av att olja och drivmedel som läckt ut i ett dygn och sedan fick branden sitt förlopp med att all plast, gummi och allt som finns i en bil brann upp och moln av föroreningar gjorde himlen svart.
Om man valt samma tillvägagångssätt under vår-sommar-höst när brandrisken är hög så hade ju spridningsrisken varit uppenbar och kunde fått ett helt annat förlopp. Klimatsmart eller bekvämt?

/Miljömedveten

Räddningstjänsten svarar:Räddningstjänsten hjälpte en person ut från bilen och konstaterade sen att inget läckage från bilen var synligt och ingen lukt kunde kännas. Kommunens miljöavdelning kontaktades om händelsen.
Ansvaret att ta bort bilen är alltid fordonsägaren med hjälp av polisen. Orsaken till att bilen börjar brinna efter 18 timmar får polisens utredning påvisa.
Vid brand eller annan olycka gör man alltid en avvägning om vilket syfte man har med insatsen och där väger man in miljön väldigt tungt. Ofta är det bättre att låta en bil brinna upp än att släckvattnet ska rinna ner i en bäck eller ett vattenskyddsområde och förorena det. Kontakta gärna mig för mer information kring våra insatser.

/Pelle Pettersson, Räddningschef Båstad