Klik venligst
INSÄNDARE 2021-05-19 KL. 05:40

Insändare: Stiftelsen Sankta Thora besvarar kommunens svar till Skolinspektionen

Stiftelsen Sankta Thora har ansökt om att starta en friskola i Torekov med syfte att erbjuda familjer på Bjärehalvön en större pedagogisk valmöjlighet.

Insändare: Stiftelsen Sankta Thora besvarar kommunens svar till Skolinspektionen

Vi arbetar i tron att alla barn är unika och att det inte finns en skolmodell som passar alla, och inte heller att ett elevantal på 30-40 elever per klass skapar bäst skolmiljö för alla barn. Vi välkomnar kommunens satsning i Västra Karup men anser att ett komplement till de kommunala skolorna där varje familj ges en rätt att själva får välja vilken skola och vilken modell som passar deras barn bäst är ett framsteg.

Elevprognosen i ansökan bygger på de intresseanmälningar som gjorts av vårdnadshavare och är faktiska siffror. Torekovs nya friskola har hela Bjärehalvön som sitt upptagningsområde. Kommunen har i sitt antagande utgått från att upptagningsområdet för elever är begränsat från Rammsjö till Hovs hallar likt det upptagningsområde Torekovs nuvarande skola har. Vi ser i de inkomna intresseanmälningarna att vår skolverksamhet samt vår pedagogiska profil med natur och rörelse i fokus attraherar familjer från hela Bjärehalvön, samt familjer som i nuläget bor på annan ort men som planerar att flytta till Båstad kommun.

Skillnaden i synsätt mellan den politiska majoritet som i dag styr i Båstad Kommun och stiftelsens, är att vi, utöver ökad pedagogisk valmöjlighet, tror att vår satsning kommer att uppmuntra till inflyttning samt att den nya skolan kan vara en viktig del för att utveckla Torekov till en levande by, året runt och för alla åldrar.

I ansökan till Skolinspektionen har stiftelsen blivit ombedda att redogöra en plan för en tänkt skolfastighet. Vi har ställt frågan till Båstad Kommun om att få köpa eller hyra den nuvarande skolfastigheten i syfte att fortsätta bedriva skolverksamhet, möjliggöra idrottsverksamhet i idrottshallen, erhålla en lokal för byns bibliotek samt förskola. I nuläget har kommunen meddelat att det inte finns någon plan för fastigheten och enligt kommunens tekniska kontor kommer hela fastigheten med största sannolikhet att rivas. Genom köp av fastigheten möjliggör vi fortsatt verksamhet och avsikten är att rusta upp lokalerna till moderna lokaler, samt för att kunna sänka driftskostnaderna avsevärt. Vi ser att jämförbara fastigheter, med andra tekniska lösningar, erbjuder helt andra kostnadsnivåer, bland annat för uppvärmning av fastigheten.

Stiftelsen valde att ansöka om att få starta en F-6 skola med start för alla klasser från år ett, detta för att många av de elever som idag går på Sandlyckeskolan vill kunna gå klart mellanstadiet. Då elevantalet på Sandlyckeskolan idag är relativt lågt visar vår prognos att vi har färre elever på mellanstadiet de första åren mot det antal platser vi erbjuder. Vi förutser därför högre driftskostnader än vad skolpengen genererar som intäkter under en uppstartsfas, för vilket vi också har säkerställt finansiering. För lågstadiet och kommande årskurser är elevprognosen god och vi är övertygade om att vi kommer att kunna välkomna 15 elever per klass med full kostnadstäckning.

Stiftelsen har därutöver ett starkt finansiellt stöd och har hitintills finansierat sin verksamhet via privata donationer och gåvor. De inkomna gåvorna kommer att användas för att säkerhetsställa en kvalitativ och stabil skolverksamhet de första åren och täcka eventuella underskott. I stiftelseformen finns inte heller några ägare som tar ut vinst eller bonusar utan alla intäkter används till barnens skolgång och utbildning.

Vi ser fram emot att få vara ett komplement till Båstad Kommuns satsning i Västra Karup. Vi är väl medvetna om att en centralisering av skolor till större och färre enheter är mer lönsamt ur kommunpolitikernas perspektiv. Vi har också förstått att inte alla i kommunens ledning delar den meningen utan i stället ställer sig bakom stiftelsens satsning. Vi ser inte att en ny skola i Torekov med en natur och idrottsprofil och den kommunala skolan i Västra Karup behöver motverka varandra. Vi tror i stället att ett flertal skolor kan berika varandra och tillsammans erbjuda familjer och barn på Bjäre en utbildning med betydligt fler pedagogiska alternativ och möjligheter. Det är så man bygger för framtidens lärande. Det är så man lägger grunden till samverkan och långsiktighet.


Styrelsen för Stiftelsen Sankta Thora