Klik venligst
INSÄNDARE 2021-08-21 KL. 08:21

Möjliggör ett hållbart liv

Omkring återvinning och hållbarhet i kommunen vill jag framföra följande:

Kommunen skall inte ”göra hållbarhet” till medborgarna utan helt enkelt möjliggöra för människor att leva ett hållbart liv.

1. Att möjliggöra för medborgarna att leva hållbart genom att ha en ordentlig återvinning.

2. Att återvinningen ligger så till att den nås på ett enkelt sätt, alltså på flera orter.

3. Att se till att allt som går att återvinna också gör det, idag slängs alltför mycket som går att återvinna och återanvändas.

4. Att ha en återvinning som möjliggör för de som ”hamnat” utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka genom praktik och arbete på en återvinning.

5. Att utveckla återvinningen så mycket att exempelvis möbler och kläder får nya användare.

6. Med andra ord att återvinna både saker och människor.

7. Att informera medborgarna om vinsten med att återvinna och att minska miljöpåverkan genom att cykla eller gå till återvinningen.

8. Arbeta i skolan med information till eleverna om vitsen med en återvinning och vikten av att leva miljösmart i framtiden.

Det som behövs är en återvinning där man kan ställa av möbler osv. och flera mindre på alla våra orter.

Lite från mig som är boende i Båstad Kommun och också fritidspolitiker. Tyvärr kan jag väl konstatera att sedan Svenstad återvinning lades ner så har hållbarhetsarbetet stannat av, eftersom det ligger en svårighet i att ”fler kockar” skall ta beslut och komma överens om var återvinningen skall ligga, hur många miljöstationer skall finnas i kommunen osv. Miljöarbetet måste också få kosta, men, andra har ju sett att ”sopor” är pengar (maffian i Italien).

Fritidspolitiker