Inspirerande hållbarhetsarbete

Näringslivet får berätta sin historia.

287

Under den kommande veckan uppmärksammar Båstad Turism & Näringsliv temat hållbarhet genom att dagligen publicera en artikel om ett lokalt företags hållbarhetsarbete via sin Facebooksida. Målet är att inspirera och informera.

Karin Bengtsson, VD på Båstad Turism & Näringsliv, berättar att det är fem spännande företag som kommer att presenteras under veckan.
– Vi gick ut och frågade våra medlemmar kring hur de arbetar kring hållbarhet nu inför kommunens Hållbarhetsvecka och sedan fick företagen själva skriva och berätta sin historia, berättar Karin.

Ett av de företag som var snabba att svara var Kranpunkten i Förslöv som sammanfattar sitt hållbarhetsarbete med att de vill lämna över till kommande generationer med gott samvete. Målet är bland annat att 80 procent av företagets transporter innan utgången av år 2020 ska utföras med alternativa bränslen i tanken. För närvarande är andelen runt 40 procent. Under 2020 har Kranpunkten ställt om och tankar nu sina egna maskiner med HVO100. Det reducerar företagets koldioxidutsläpp från detta område med upp till 80 procent.

Begreppet hållbarhet är stort och för Tobias Millqvist, som driver Orangeriet på Norrviken, handlar det mycket om råvarorna.
–Jag tror det viktigaste vi kan göra idag är att hjälpa och supporta lokala producenter. Att se ett förändrat tänk där producenter berättar vad dom kan ge istället för att säga vad jag vill ha. Producenterna måste dock vara förändringsbenägna precis som jag som matlagare.

Drivkraft är en ideell organisation som arbetar för att ge alla ungdomar samma möjligheter oavsett var man kommer ifrån, var i kommunen man bor eller vad man har för bakgrund. Som ett led i sitt arbete med hållbarhet har man valt ut fem av de globala målen 1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning för alla, 10. Minskad ojämlikhet, 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Hovs Hallar är ett av de företag som kanske längst arbetat med hållbarhet på Bjäre. Med sitt läge i ett naturreservatsområde har det alltid varit helt naturligt för att tänka på miljö och hållbarhet och man blev certifierade inom ISO 9001 kvalitet och ISO 14001 miljö i april 2012. Företaget har även en person som arbetar som miljö- och kvalitetsansvarig på plats på hotellet.

En annan kedja i samma bransch, GRAM Hotels, berättar att de är certifierade av Nordens officiella miljömärke Svanen, vilket betyder att hotellen har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete, arbetar systematiskt mot det hållbara samhället och har klarat Svanens stränga miljökrav.
– För oss har god hälsa och välbefinnande alltid varit en helt naturlig del av vårt DNA, säger Henrik Jönne, vd på Hotel Skansen. Därför tycker vi att det är extra kul att just det är ett mål som Båstads kommun har valt att fokusera på i Hållbarhetsveckan i oktober.

För den som vill läsa mer om de olika företagens arbete med hållbarhet kommer deras historier att presenteras under veckan som följer på Båstad Turism & Näringslivs sida på Facebook.

TEXT: JOAKIM S ORMSMARCK