På det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet valdes alla ledamöter till kommunens styrelser och nämnder. Efter nyår tillträder de sina nya poster och då kommer Johan Olsson Swanstein verka som kommunstyrelsens ordförande i de kommande fyra åren.

Även om de varit överens i nya majoritetskoalitionen ”Samarverkan för Bjäre” om vilka som skulle ha vilka poster så var det inte klart förrän klubban slagits i bordet.
– Det händer något i huvudet när man verkligen blir vald. Då blir det på riktigt! Innan visste jag att så kommer det nog att bli men sen blir det verklighet. Det blev en mental förflyttning från ett läge till ett annat. Vilket jag tror är bra.

En del kommuner byter KSO bara några veckor efter valen av nya styrelser blir klart. I Båstad skiftas nämnderna och kommunalrådsrollen först vid årsskiftet.
– Jag tror det är ett bra system att inte kastas in i det nya så fort. Allra helst för de som inte haft såna poster förr. Ger tid för praktisk och mental förberedelse.

Hur förbereder du dig inför det kommande uppdraget?
– Det pågår lite succesiv överlämning från Bo Wendt till mig. Jag tar upp de kontakter jag behöver för att komma igång bra. För mig handlar det om att på ett bra sätt avveckla mig från mitt nuvarande jobb och komma in i det nya.

Johan har under en längre tid varit aktiv som fritidspolitiker på flertalet orter och i Båstad sedan 2015. Nu blir han tjänstledig från sitt jobb som utvecklingschef för förskola, grundskola och gymnasieskola på Helsingborgs stad för att bli kommunstyrelsens ordförande och således Båstads enda heltidspolitiker.
– Det har inte varit ett mål att bli kommunalråd eller heltidspolitiker för den delen. Det som nu känns väldig kul är att få kunna lägga all tid på det politiska uppdraget utan att göra avkall på annat. Jag får möjlighet att gå på djupet på frågor och hinner träffa människor på ett annat sätt.

Uppdraget som kommunalråd kommer innebära en hel del kvällsmöten och uppdrag på helger. Johan har tre barn varannan vecka vilket sätter gränser för vad som kan hinnas med.
– Politiken i stort och mitt nya uppdrag är inte en enmansshow. Det är många som är med och formar och driver politiken. Det är helt klart så att mina barn är mitt prio nummer ett. Om man bara väljer dessa förtroendeuppdrag till folk som inte har barn att ta hand om så blir det också bara en viss kategori av människor. Jag vill bana väg för att människor som kanske inte tar dessa uppdrag, för att de kan innebära att göra avkall på annat, också ska kunna klara det. Det handlar om prioriteringar och planering. Fler än jag inom Båstads politik har barn och det ska inte vara ett hinder.

Med det nya uppdraget kommer Johan framöver även att få en mer publik roll och bli mer uppmärksammad i media och då även på byn och i mataffären. Det kommer med rollen.
– Så är det, och det har väl sina för och nackdelar. Men politiker är inte något annat än vanliga människor. Vi har ett förtroendeuppdrag och det är inget konstigt med det.


Johan utanför kommunhuset som blir hans nya arbetsplats efter nyår.

När alla valen var klara visade det sig att Johan har många uppdrag. Förutom att sitta i kommunstyrelsen och vara dess ordförande är han även representant till bolagsstämma med Båstadhem AB, ombud vid bolagsstämma i regionala avfallsbolaget (NSR), ombud vid bolagsstämma i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), ombud till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte, ledamot i styrelsen i Familjen Helsingborg, ledamot i fullmäktige för Bjäre Kraft, ombud till föreningsstämma med Kommuninvest, ersättare till bolagsstämma med Kommunassurans.
– Det ser ut som mer än vad det är. Jag är ägarrepresentant för Båstads kommun i många bolag. Det ingår i rollen som KSO. Sen har vi oftast andra styrelserepresentanter. Men någon måste representera ägandet och då blir det jag.

Uppdraget som kommunalråd är en utmaning och Johan redan tänkt på vad det är han ska inrikta sitt arbete på.
– Förutom att vara duktiga på att lyssna på vad som händer så måste vi tydligt försöka knyta vår vision ”Ett bättre sätt att leva” till verkligheten. Först väntar ett tufft jobb med att sätta ny budget. Det är ett kärvt ekonomiskt läge vi har nu.

De senaste åren har resultatet för ett antal enheter inom kommunen visat minus från budget.
– Det är viktigt att vi kan sätta målet mot resultatet. De ska gå att mäta och se om de ger effekt. Där behövs det jobbas med kvalitets- och styrsystem.

Johan påpekar det faktum att Båstads kommun har sina egna åtaganden men även behöver vara en spelare tillsammans med närområdet.
– Det är jätteviktigt att sätta Båstad på kartan. Detta gäller vårt näringsliv och även jobben och inflyttningen. Vi måste veta vad invånarna och företagarna vill och förväntar sig.

Hur ska du göra det?
– Det är så viktigt att lyssna på vad folk vill. Jag kommer lyssna mycket och ska besöka företag, föreningar och andra som vill dela med sig av vad de gör och vad de förväntar sig. Man får inte bli för bekväm utan måste vara ute och lyssna.

Nyligen togs ett beslut om hur skolstrukturen på södra sidan skulle bli framöver. Det beslutet gick helt mot nya styrets visioner.

Kommer ni att riva upp beslutet om skolstrukturen på södra sidan?
– Barnens behov och lärandet måste vara i fokus. Vi måste ha en bra förskole- och skolstruktur, som nu ska sättas på plats, och det kommer ske i etapper. Det är en väldigt stor ekonomisk fråga med stora investeringar. Ska vi vara en attraktiv skolkommun måste vi lyssna på vad folk vill, vi måste även våga vara visionära, se verkligheten och våga ta beslut. Det är en pågående process.

Johan återkommer ofta till att ”förändring är normaltillståndet”.
– Om man utgår från det så kommer man komma till olika bedömningar beroende på vad som händer. Man måste vara öppen för att revidera inriktningar efter verkligheten.

I Johans vision handlar det om att skapa stabila förutsättningar och planering för framtiden.
– Tro inte att jag bara ser Båstads framtid under en mandatperiod. Vi måste tänka längre. Båstad ska vara en trygg plats att bo i, gå i skola i och att bli gammal i. Då måste vi se till verkligheten och framtiden.

Om två månader kommer Johan axla rollen under minst fyra år.
– Det ska bli riktigt kul! Jag ser fram mot det, avslutar Johan glatt vår pratstund.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON