Kommunalskatten lämnas oförändrad

1024

Trots att ny budget inte lagts skulle det beslutas om den kommunala skattesatsen för 2019 på kommunfullmäktige. Detta för att följa kommunallagen som kräver beslut i ärendet innan november månads utgång.

I enlighet med kommunens budgetprocess ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Budgeten i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med november månads kommunfullmäktige. I år föreslås budgeten att revideras vid decembermötet.

Förvaltningen och kommunstyrelsens förslag på oförändrad skattesats på 20,23 kronor per hundralapp beslutades utan några motsättningar på kommunfullmäktiges novembersammanträde.
– Beslutet får konsekvenser för budgetarbetet. Enligt vårt sätt att se på det är det bra att vi fastslår oförändrad skattesats, meddelar Johan Olsson Swanstein (M).
– Vi är överens med Moderaterna att lämna skatten oförändrad. Nu höjer regionen med 49 öre så då blir det ännu viktigare att vi kan hålla skatten. Ängelholm har höjt skatten tre gånger de senaste fyra åren men det behöver vi inte göra på grund av Bjärepartiets goda resultat, kommenterar Bo Wendt (BP).
– Med tanke på rapporten som visar att verksamheterna gör underskott på 34 miljoner så känns arvet efter Bjärepartiet inte så enkelt för oss i Samverkan för Bjäre, replikerade Ingela Stefansson (S).

TEXT: PETER JAKOBSSON