Krisledningsnämnden i Båstad har nu beslutat om ett antal förändringar för handlare och föreningar på grund av läget med coronakrisen. Det är slopade avgifter, höjda bidrag och lättnader vid redovisning.

Många föreningar blir lidande när det inte går att ha samma verksamhet med träningar och matcher. Detta leder för vissa även till att intäkter tappas. Nu har kommunen beslutat följande:
• Verksamhetsbidraget för våren 2020 betalas ut i augusti 2020 och föreningarna får minst lika mycket som för våren 2019.
• Anstånd med taxor för 2020 till föreningsverksamhet i kommunala idrotts‐ och gymnastikhallar.
• Utökning av lokalbidrag från hälften till helt för 2020 till föreningar som hyr av annan part än kommunen. Avser enbart föreningar som erhållit lokalbidrag 2019.
• Dispens att lämna in årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse under 2020.

Kommunen ska även erbjuda näringsidkare som bedriver stadigvarande kommersiell verksamhet genom handel eller restaurang i kommunen att de kostnadsfritt får stå på Lyckantorget samt vid yta i anslutning till Ica i Torekov. Dock kvarstår att man måste ansöka om tillstånd. Under 2020 kommer även kommunen att halvera taxan för upplåtelse av uteserveringar som tar kommunal mark i anspråk.

Nyligen bekräftade Sveriges regering att de kommer skjuta till extrapengar till kommunerna för att täcka kostnader som uppkommit på grund av Covid-19. Enligt finansdepartementets preliminära fördelning är det drygt 15 miljoner extra som Båstad får enligt deras beslut den 2 april.
– Nu tittar förvaltningen på hur dessa pengar kan användas och en del kommer ju gå till de satsningar vi nu presenterar, säger Johan Olsson Swanstein (M) kommunstyrelsen och krisledningsnämndens ordförande.


Säkerhetschef Christofer Torén och kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein.

De begränsade öppettider som biblioteken har just nu kommer vara fast tills vidare.
– Vi tittar även på om vi kan erbjuda någon form av hemleverans av litteratur till de som inte kan komma till biblioteket själva, säger Johan.

Positiva saker finns också i dessa tider. Volontärssatsningen pågår och intresset har varit stort. Andra har skänkt handsprit och annat till vården och nu titts på om det kan sys skyddsutrustning inom kommunen.
– Vi vill rikta ett stort tack till alla i civilsamhället som nu ställer upp för andra under dessa tider. Det betyder mycket, säger Johan.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON