I september 2017 startade kompetensförsörjnings- och integrationsprojektet Game Set Matchning upp. Projektet drivs av Båstad Turism & Näringsliv tillsammans med Arbetsförmedlingen och Båstads kommun. Aktiviteterna och resultaten har inte låtit vänta på sig och individerna och företagen som matchats ihop är mycket nöjda!

Fokus i projektet bygger på ett aktivt arbete med kommunens företagare och deras behov av arbetskraft på kort och lång sikt. Genom att tillhandahålla matchningsmäklare, etablera mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande, kompetensutveckla enskilda företag samt att ge handledning under anställningsförfarandet har en matchningsmodell skapats där målet är enkelt: Rätt arbetskraft till rätt företag.
– Game Set Matchning har kommit igång mycket snabbt och bra, säker projektledare Hans Lanner. Jag upplever ett stort engagemang från företagen här i Båstads kommun. Det är tydligt att man synkront med sitt företagande också vill hjälpa till att bidra till att bygga ett hållbart, inkluderande samhälle.

I dagsläget är nio matchningar helt klara där arbetssökande har fått arbete. Ett av företagen som fått hjälp är Willab AB i Grevie som sökte en person som är kunnig att reparera kretskort.
– På Willab AB hade vi behov av medarbetare och i ett samtal med Båstad Turism & Näringsliv fick jag kontakt med Hans Lanner som extremt snabbt hade skapat några potentiella kandidater. Processen blev snabb och okomplicerad vilket ledde till att vi kunde kontraktera Muhammed-Ezzat som vår nya medarbetare. Muhammed-Ezzat har med sitt ödmjuka sätt, kompetens och vilja att arbeta kommit in bra i bolaget och gör ett mycket bra jobb. Han är bidragande till oss och förhoppningsvis är vi detsamma för honom. Detta är ett strålande exempel på snabbhet, lyhördhet och matchning, säger Niclas Arnelin, Vd på Willab AB i Grevie.

Ett annat företag som nått en lyckad anställning genom projektet är Elon som sökte en montör. I denna rekrytering var det Razzak från Syrien som blev en perfekt matchning för företaget.
– Efter en vecka var Razzak helt självgående och är nu ute hos kunder och hjälper dem att få sina nya produkter på plats, förklarar Riccard Larsson på Elon.

Under våren startar även en utbildningsserie i tre delar som är öppen för alla företag i Båstads kommun. Den kommer att lyfta perspektiv på organisationsutveckling, rekrytering och olika möjligheter eller hinder som rör föränderligt ledningsarbete. En röd tråd för föreläsningarna handlar om attityder, fördomar, mångfald, förändringsarbete, normer, språk- och kulturkrockar etc. För företagen som deltar vid samtliga tillfällen väntar därtill en certifiering, vilket företagen kan använda i sin profilering av företaget som en god arbetsgivare.

Den 9 mars är det kickoff för temat under en Näringslivsfrukost. Linus Jonkman kommer att föreläsa om ”Guldklockans död – Nya generationer i arbetslivet”. Detta passar företag i alla branscher.

Övrigt som väntar i projektet är arbetsmarknadskunskap för ungdomar samt aktiviteter där näringsliv och studenter möts.

OM GAME-SET-MATCHNING

Projekt Game Set Matchning ägs av Båstad Turism & Näringsliv och finansieras och genomförs gemensamt med Arbetsförmedlingen, Båstads Kommun och Sparbanksstiftelsen.

TEXT: Karin Bengtsson
FOTO: Jeanette Nilsson