Låg otrygghet bland Båstadbor generellt

2298

Årets trygghetsundersökning visade på minskad otrygghet bland Båstads invånare detta året mot året innan. Invånarna i Båstads kommun känner sig näst tryggast i polismyndigheten Region Syd. Endast Ängelholmarna känner större trygghet.

Undersökningen görs varje år men 2014 när polismyndigheten omformades ställdes undersökningen in, därför saknas det året i grafen. I år är det första gången som undersökningen har gjort skillnad på Båstad tätort och resterande för att kunna se om det finns några skillnader i hur tryggheten upplevs på olika platser i kommunen.
– Samma jämförelse gjordes i Örkelljunga och det blev samma resultat som i Båstad nämligen att man är tryggare på landsorten än i tätorten. Det förvånade inte mig alls, det var väntat. De som är mest oroliga är även den äldre gruppen människor, säger Axel Johansson kommunpolis i Båstad och Örkelljunga.

Det som oroar Båstadborna mest är att drabbas av inbrott i bostaden och i förråd. Där sticker Båstad ut i statistiken jämfört med grannkommunerna. På andraplats över otryggheten är att bilar kör för fort. Där Båstadborna känner minst otrygghet är vid besök på restauranger, barer och sportevenemang.
– Bostadsinbrott är det som oroar folk mest men också den brottstypen där man kan göra mest själv för att skydda sig så det gör folk klokt i att göra. Med några aktiva åtgärder kan man skydda sig ganska bra. Att folk kör för fort har gemene man svårt att påverka, säger Axel.

Svarsfrekvensen på undersökningen i Båstad var över 70% vilket gör att siffrorna blir mycket trovärdiga. Hela rapporten bygger på hur folk upplever tryggheten inom olika områden. Den har ingen relation till vilka brott som verkligen begås.
– Det finns brott som nästan aldrig begås så som mord och dråp men ändå kan folk vara rädda för det. Sen finns det andra brott som begås men som inte genererar någon allmän rädsla. Om två kriminella element hamnar i bråk på Rasta på Hallandsåsen när de tankar kan det resultera i brottsstatistik men påverkar inte oron för att Båstadbon ska hamna i bråk. Undersökningen belyser invånarnas känsla av trygghet eller oro i deras närmiljö, förklarar Axel.

Brottsfrekvens och otrygghet hänger dock ihop. De områden där invånarna upplever sig mest otrygga i polisområdet är också de där det begås mest brott. Högaborg och Planteringen i Helsingborg som är de mest utsatta områdena i distriktet ligger konsekvent högt i mätningarna och där folk känner sig mest otrygga.
– Att otryggheten ökade i Båstad 2016 mot 2015 ligger i linje med andra områden och beror till stor del på invandringsvågen som kom året innan. Det skapade en otrygghet då folk inte visste vad de hade att vänta. Det var inte så att folk blev mer utsatta för brott men oron ökade. Nu börjar den känslan sjunka tillbaka när vi ser hur det gick, berättar Axel.

TEXT & FOTO: Peter Jakobson