Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
LEDARE 2018-12-13 KL. 19:02

Avfallet hamnar i Förslöv, men hur länge?

Avfallet hamnar i Förslöv, men hur länge?

Nu blir det en provisorisk återvinningscentral i Förslöv. Placerad i industriområdet borde den störa så lite som möjligt för boende. I det området är det redan febril verksamhet med flertalet större företag närvarande. Just detta uttryckte företrädare för företagen sin oro om till ledamöterna i kommunstyrelsen. Eller mest var det kanske avsaknaden på dialog inför ett viktigt beslut som de hade synpunkter på. Oavsett så togs beslutet och nu hoppas kommunen och NSR att en plats för återvinning ska finnas i kommunen efter Svenstad stänger portarna sista mars.

Den andra frågan som väcks är ju om det verkligen kommer bli en ny permanent återvinningscentral. Platsen som tidigare beslutats skall utredas för ändamålet, Killeröd, dömdes ut för sex år sedan i en utredning av Sweco. Ingen vill ha en större ÅVC som granne så alla platser lär bli överklagade så det är en lång process kvar.

Under den tiden kommer folk vänja sig vid den provisoriska ÅVCn. NSR och kommunen lär trycka på för att fler folk ska ha trädgårdsavfallskärl hemma samt försöka få folk att nyttja grovsopshämtning. Resultatet av detta kan med stor sannolikhet bli att antalet besök och mängden avfall i Förslöv kommer minska från dagens nivåer i Svenstad.

Närmsta tiden har politikerna stora utmaningar med att driva på för att bygga och renovera skolor för att garantera bra läromiljöer. Det ska investeras i VA-kopplingar. Inflyttning ger även andra utmaningar som måste hanteras.

NSRs företrädare sa på kommunstyrelsens sammanträde att ”detta är bara en PROVISORISK ÅVC”. Och det stämmer ju, det är ju ingen fullskalig ÅVC utan mer en omlastningsanläggning då allt bara går vidare.

Här är vad jag tror kommer hända.
Om två-tre år när man då ser över hur det går vid den provisoriska återvinningscentralen kommer man fram till att den räcker gott för oss i Båstads kommun. Andra investeringar går före. Kanske utökas tjänsterna för hämtning av olika avfall hemma och problematiken för att hitta en ny plats för permanent ÅVC läggs åt sidan.

Men jag kan ha fel, det har jag haft förr…


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU