Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
LEDARE 2018-02-10 KL. 06:27

Det är alla vi i Båstad som bestämmer tillsammans

Det är alla vi i Båstad som bestämmer tillsammans

Det är inte politikerna i Rosenbad som bestämmer vilka skolor vi ska satsa på i kommunen eller hur många de ska vara. De bestämmer inte heller över hur mycket pengar som går till lokala äldreomsorgen eller hur företagare ska få lokal stöttning.
Visst sätter de regler och lagar som ska följas för skola, vård och omsorg med mera men sen är det upp till politikerna i Båstad att bestämma inriktningen för Båstads utveckling eller avveckling. De lokala politiker som vi alla röstberättigade i Båstad har valt ut som våra representanter.

Nästan 40 procent av de röstberättigade i Båstads kommun, eller mer exakt 4322 personer, valde att inte delta i omvalet 2015 som avgjorde hur mandatfördelningen ser ut i kommunfullmäktige just nu. Hoppas fler lägger sin röst i september i år.

I detta nummer har vi vår för året första jämförelse mellan partierna där du som läsare enkelt kan se hur de skiljer sig åt i viktiga grundfrågor. Vilket de faktiskt gör.

Vi ställer samma frågor till alla partierna som förnärvarande sitter representerade i kommunfullmäktige. Nu liksom när vi tidigare ställt frågor till partierna så väljer sverigedemokraterna att inte svara. Det är ju upp till dem om de inte vill medverka men vi gör ingen skillnad på partierna utan ger alla samma möjlighet att svara.

Vi kommer löpande att göra liknande jämförelser så att ni alla ska få en möjlighet att bestämma er för vilket parti ni tycker ligger närmast era egna åsikter. Det är de som du ska ge din röst i september.

Glad läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU