Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
LEDARE 2018-11-29 KL. 12:39

Det blir ingen efterfrågad rättelse Bo Wendt!

Det blir ingen efterfrågad rättelse Bo Wendt!

Jag kommer att upprepa vad jag skrivit förr oavsett om Bo Wendt tycker det är fel, som han påtalade på senaste kommunfullmäktige. Någon rättelse blir det således inte Bosse! Kommunen har skulder och tillgångar. Tillgångar såldes, skulderna består och inte heller finansierade försäljningen av tillgångar nya investeringar. De räddar resultatet för den löpande verksamheten som jag ser det.

När resultatprognosen efter andra tertialet kom visade det att kommunens kärnverksamheter gått rejält med minus från budget. Kärnverksamheter som skola, vård och omsorg, gator och parker, äldreomsorg med mer låg på i runda slängar 30 miljoner över budget. Vad det ligger på nu när ytterligare vatten runnit i Örebäcken vet jag inte men stora underskott lär det sluta på för året.

Det som räddar resultatet är positiva budgetavvikelser inom finansförvaltningen. I den ligger bland annat detta år större intäkter från markförsäljning, främst på Heden. En intäkt som förvaltningen beskriver som intäkt av engångskaraktär.

Att sedan stå och tycka att sammanslagna resultatet är bra, och vara nöjd med det, kan jag inte tycka är annat än fel. Det spelar ingen roll vilket eller vilka politiska partier som ligger bakom sådana siffror och uttalanden. Det var ju tur att dessa intäkter kunde rädda resultatet så målet kunde uppfyllas men på detta sättet kan det inte fortgå. Budgeten måste vara i balans utan att vara beroende av större intäkter av engångskaraktär.

Bo Wendt, du sa även till mig att det är inget konstigt med att kommunen köper och innehar mark, som det läggs pengar på att projekteras, för att sedan säljas som villatomter eller till annan typ av verksamhet. Visst är det väl så men det hör inte till kommunens kärnverksamhet att tjäna pengar på mark. Då skulle det väl i så fall även vara med i budgeten som intäkt?

Tänk om det istället låtit så här:

”Verksamheterna har klarat sina uppdrag inom budgeten och dessutom har vi efter en del investeringar i projektering lyckats sälja tomter som ger ett rejält tillskott och en grund för att börja bygga nya skolor utan att låna upp så mycket pengar.”

Då hade nog politiker av alla olika färger samt kommuninvånarna varit väldigt nöjda och glada. Så ligger det inte till.

Att få till en budget i balans som håller hela vägen i mål förstår jag är en riktigt svår uppgift. Årets valresultat gjorde att stafettpinnen lämnats över och nu är det Johan, Ingela och resten av gänget i Samverkan för Bjäre som skall göra det jobbet.

Det blir spännande att se nu senare i december hur de tänker sig att det ska gå till. Ett år senare ser vi hur det gick.

Jag kan inte hoppas på annat än att vi ska ha råd med att ta hand om gamla, unga, vägar, parker, vården med mera med de medel som finns.

Det är upp till bevis för Samverkan för Bjäre att göra det så bra som de säger de kan.

Lycka till!


em>Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU