Klik venligst
LEDARE 2021-01-27 KL. 22:37

En DJ behöver folk som fyller dansgolvet

En DJ behöver folk som fyller dansgolvet

Årets Nyföretagarkommun är en utmärkelse till hela näringslivet på Bjäre

Begreppet Gnosjöandan har kommit att bli synonymt med regioner kännetecknande av driftighet, småföretagande och starka informella nätverk som arbetar tillsammans för att lyfta och stärka det lokala näringslivet. Begreppet är så starkt att det sedan 1997 är ett registrerat varumärke som ägs av Gnosjö kommun.

För egen del har jag ingen erfarenhet av det småländska näringslivet men när jag själv för runt tio år sedan landade här på Bjäre slogs jag av en känsla av att som företagare tillhöra samma lag. Här arbetade man tillsammans, hjälpte varandra och såg hellre en kollega än en konkurrent. Givetvis med vissa lokala avvikelser men överlag var det en vi-känsla som jag direkt fattade tycke för.
En Bjäreanda helt enkelt.

Vi har ett näringsliv att vara stolta över. Här finns enmansföretagarna, småföretagen, tre börsbolag och allt däremellan. Företag och företagare som varit verksamma under stora delar av 1900-talet och sådana som just nu tar sina första staplande steg ut i den verklighet som är företagarnas. Oavsett storlek, affärsidé och bransch har vi alla gjort ett aktivt valt att det är just här vi ska arbeta.

När Båstad i slutet av förra året kunde motta utmärkelsen Årets Nyföretagarkommun var det ytterligare ett bevis på att vi är på rätt väg. Motiveringen löd som följer:
”I Årets Nyföretagarkommun startas det många nya företag och det är ingen slump. Med en genomtänkt strategi för näringslivsutveckling och stort fokus på samverkan inkluderas alla företag – från de som är på planeringsstadiet, till helt nya företag och börsnoterade bolag. Kombinationen av stark tradition av företagande och viktiga naturresurser som lantbruk och turism, har gjort att Årets Nyföretagarkommun lyckats skapat en stabil grogrund för nya näringar. Båstads främsta framgångsfaktor är förmågan att se hela företagsresan!”

Vackra ord och ett fint betyg till de som arbetar aktivt med det lokala näringslivet. Dessutom i högsta grad välförtjänt. Samtidigt krävs det folk som dansar för att en DJ ska fylla en funktion och detta är som jag ser det även de lokala företagarnas pris.

De som kastar sig rakt ut helt utan skyddsnät, de som jobbar sju dagar i veckan, de som vågar anställa och satsa, vågar tro på sin idé och på andra människor. Utan dem kan jag garantera att det inte blir några priser så det här priset är till hela näringslivet på Bjäre – ingen nämnd ingen glömd.

Förutom äran och en summa att använda för vidare satsningar får Årets Nyföretagarkommun en stor vägskylt att sätta upp på lämplig plats. Ni vet en sådan som ibland står vid motorvägar och infartsvägar till städer som något för hela kommunen att vara stolta över. Med spänning har vi inväntat var denna skulle placeras för bästa exponering – har du sett var den hamnade?

På gräsmattan utanför kommunhuset…


Joakim S Ormsmarck, Chefredaktör