Klik venligst
LEDARE 2024-01-13 KL. 08:49

Ett uteblivet svar är kanske också ett svar

Av Joakim Ormsmarck

”Vi tar givetvis revisionens rapport på största allvar och kommer nu att ta till oss den kritik som kommit in och samtidigt, tillsammans med förvaltningen, säkerställa att vi så snart det bara är möjligt åtgärdar de delar där vi eventuellt brustit. Barnen och skolan är det absolut viktigaste i det här läget så för att kunna fokusera fullt ut på att lösa detta kommer jag inte att kommentera granskningen mer i dagsläget.”

Ett uteblivet svar är kanske också ett svar

Ovan är tyvärr inte det svar som utbildningsnämndens ordförande Håkan Hagström (M) gav vår reporter när vi ville ha hans kommentar på den revisionsrapport som nu är färdigställd. En rapport som är nästa viktiga kapitel i granskning som blev resultatet av sommarens och höstens debatt kring våld och kränkningar i kommunens skolor.

Det är fullt förståeligt om såväl utbildningsnämnden som dess ordförande inte känner sig tillfreds med den rapport som nu blivit offentlig. Men att vägra att kommentera den för att invänta ett svar som ska lämnas om två månader är inte bara under all kritik vad gäller kommunens policy för hur personer i ledande befattning ska uppträde gentemot media och allmänhet utan också ett hån mot alla de barn och ungdomar som är statistiken bakom alla dessa staplar och siffror.

Att ha makt och ledande positioner innebär stora möjligheter att påverka men också ett stort ansvar över den verksamhet man är vald att leda. Sedan spelar det ingen roll om du är bröderna Abbott, landets statsminister eller ordförande i en lokal nämnd.

Det är helt självklart att utbildningsnämnden ensamma inte ska bära hundhuvudet för det haveri som förra sommaren kom fram i ljuset tack vare en modig elevs styrka. Det vore alltför lättvindigt och dessutom gravt felaktigt. Många bär denna skuld.

Det som skett inom skolorna i kommunen borde aldrig ha kunnat hända men nu har det hänt och då är det trots allt nämnden som är ytterst ansvarig då kommunen är huvudman för skolorna. Punkt slut.

Men skuldfrågan är idag inte den fråga som bör vara överst på agendan. Min förhoppning är att det svar som Håkan Hagström och kommunen de kommande två månaderna ska fila på inte tar upp för mycket tid utan att man tillsammans med förvaltningen omedelbart påbörjar arbetet med att åtgärda det som revisionen lyfter fram. Mycket av detta arbete gissar, eller kanske snarare hoppas, jag redan är i gång. Men oavsett är det nu dags att lägga i nästa växel.

I onsdags började skolan igen. Våra barn har inte tid att vänta.

Avslutningsvis skulle jag vilja råda kommunen att ta in en föreläsare som skulle kunna bistå med en enklare medieträning för de tjänstemän och politiker som företräder Båstads kommun. En kommuns varumärke är så mycket mer än ett omformat och nymålat kommunvapen och bra ranking i diverse nationella enkäter.

Att ta ansvar och besvara frågor borde vara en ren hygienfaktor i allt offentligt arbete.