Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
LEDARE 2017-11-24 KL. 07:35

Hur lång tid får det ta?

Hur lång tid får det ta?

Efter vår artikel om turerna kring syskon- och kompisåkning på skolbussarna har en del reaktioner inkommit. En av dessa var en fråga om varför saker tar så lång tid inom kommunen för att få saker i hamn.

Som vi beskrev så kom första motionen med förslaget om kompisåkning redan i slutet av 2015 och nu är prov på väg att genomföras två år senare. Då har ändå detta ärendet varit runt i politiska arbetsutskott och styrelser ett antal gånger med olika utredningar gjorda däremellan.

Vid en titt på listan av obehandlade motioner så är det en diger lista. Trots att målet är att motioner skall behandlas inom ett år så finns det i dagsläget åtta motioner som ännu ej nått kommunfullmäktige för beslut. Den äldsta är från april 2015 och kommer från Socialdemokraterna som vill att det ska byggas fler hyresrätter. Även en av de andra motionerna som är över ett år gamla är inom samma ämne. Centern lämnade in en motion i maj 2016 där de pekade på att det skulle tas fram en plan mellan kommun och näringsliv för att skapa förutsättningar för byggnation av hyresrätter i kommunen.

Även i listan av obehandlade medborgarförslag går att hitta gamla förslag som fortfarande inte kommit till beslut. Det äldsta är från april 2014 och är ett förslag om att upplösa vägföreningar i Båstads kommun. Intressant är även att en av de gamla motionerna från maj 2015 handlar om att kommunen borde överta ansvaret från vissa vägföreningar som inte vill fortsätta i sin nuvarande form.

Hyresrätter och vägföreningar är till synes två ämnen som verkar svårhanterliga eller så är de helt enkelt inte prioriterade då väldigt många andra motioner och medborgarförslag har behandlats före dessa som ligger och skvalpar längst ner i kommunfullmäktiges beslutslogg.

På redaktionen i Dala har vi lite högre tempo då vi har absoluta deadlines minst en gång i veckan. Då ska tidningen vara klar och fylld med information och erbjudanden. Tryckpressen går igång vid en bestämd tidpunkt och att missa den deadlinen är inte ett alternativ. Att återremittera eller skjuta på beslut till nästa vecka är oftast inte möjligt.

Kommunens beslut i viktiga frågor är självklart något som måste ha en grundlig genomlysning för att kloka och genomtänkta beslut skall tas. Men visst är frågan om varför vissa saker skall ta flera år befogad.

En sak jag kan vittna om är att det är väldigt tillfredställande att leverera och få avslut varje vecka med en ny tidning. Hoppas ni gillar veckans utgåva som har väldigt mycket lokala julannonser inför den kommande julhandeln. Handla lokalt! Det gynnar hela vår bygd och håller den levande året runt!


Peter Jakobsson