Klik venligst
Klik venligst
LEDARE 2017-09-15 KL. 09:36

Hur vill vi ha det?

Hur vill vi ha det?

Mörkret kommer tidigare på kvällarna och sensommaren går mot höst. Att det varit den kallaste sommaren på mycket länge har rapporterats i många medier och är fullt medvetet hos alla. Med data från en väderstation i Hemmeslöv kan jag konstatera att varmaste dagen denna sommar var 18 maj då maxtemperaturen uppmättes till 27,8 grader. Sen har det varit väldigt mediokert väder hela sommaren. Sol och regn avlöste varandra under hela sommaren och bra var väl det för att spara på grundvattnet och respektera bevattningsförbudet. Temperaturen i juni toppades på 25,6 grader den 18:e och i juli kom kvicksilvret över 25 grader endast en dag.

Data säger dock inte hela sanningen om hur saker uppfattas. I samband med veckans artiklar om inbrott och skadegörelse grottade jag ner mig i brottsstatistik från Brottsförebyggande rådet som på regeringens uppdrag sammanställer och offentliggör kriminalstatistik. Där går att utläsa att varken inbrott eller skadegörelse i Båstads kommun ligger på någon topp just nu. Det har varit mycket fler till antalet förr. År 2002 anmäldes tre gånger så många fall av skadegörelse jämfört med 2016. Bostadsinbrotten i Båstad hade all time high 2011 med drygt 40% fler rapporterade inbrott mot 2016. Summeringen för detta året är dock inte klart och som kommunpolisen Axel Johansson berättar i en artikel så är höstmånaderna då det är högtryck på bostadsinbrotten.

Det som gör att många nu pratar om skadegörelse och bostadsinbrott är att de båda skiftat karaktär. Nu är det enligt polisen organiserade utländska ligor som gör många av inbrotten och flera näringsidkare i centrala Båstad kan vittna om att skadegörelsen blivit mycket värre under senaste året. Räddningstjänsten rycker ut på nätter för att släcka bränder i containrar och andra tillbud på ett sätt som de inte gjort förr. Matvagnar brinner upp och skolor får sönderslagna fönster och inbrott. Utvecklingen är tråkig men pågår. Vad finns då att göra?

DNA-märkning är tillsammans med larm, bra belysning och grannsamverkan det bästa sättet att skydda sig för bostadsinbrott. Hur den ökade och mer våldsamma skadegörelsen ska hämmas är inte lika lätt att svara på. Där krävs nog ett bättre samarbete och större engagemang från polis, skola, samhälle, föräldrar och socialen för att få ungdomarna att ägna sin energi till bättre saker. Att det är ungdomar som står för skadegörelsen på nätterna vet polisen och alla andra.

Fler övervakningskameror! ropar många men det bästa vore väl att få ungdomarna att vilja göra annat än att ställa till med skadegörelse på nätterna. Visst ska de skyldiga ställas till svars för sina handlingar men ännu viktigare är att de inte gör sig skyldiga till brotten i första hand. Där krävs samtal, krafttag och enighet i hur vi vill att vårt samhälle ska vara.


Peter Jakobsson