Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
LEDARE 2020-10-30 KL. 11:52

Jättemasten blir inte av, till någras glädje

Jättemasten blir inte av, till någras glädje

Det blir ingen 36 meter hög telekommast i Hemmeslöv. Ärendet har överklagats och överklagats sedan Myndighetsnämnden i Båstads kommun nekade bygglov. Det gick till Länsstyrelsen, till Mark- och miljödomstolen, till Mark- och miljööverdomstolen och tilläts slutligen prövning i Högsta domstolen som även de ogillade överklagan.

I domen från HD står i en av punkterna som motiverar deras beslut följande:
”Flera fastighetsägare som har yttrat sig i Högsta domstolen har hävdat att det redan finns tillfredsställande trådlös telekommunikation inom området. Särskilt mot den bakgrunden kan bolaget inte anses ha visat att den sökta åtgärden tillgodoser ett angeläget gemensamt behov för dem som bor eller annars vistas på området.”

Jag bor själv mitt i Hemmeslöv och har två av fyra pluppar som visar täckningen på mobilen. Det är inte bra och knappt tillfredsställande. Det är nästan minimum för att kunna ringa. Jag har fått höra från andra i området att de störs av dålig täckning. Det är väl inte så att några har skarvat på sanningen till Högsta domstolen bara för att slippa se en mast i närområdet? Man kan ju undra..

Nu får företaget som ville bygga masten tänka om och hitta alternativa lösningar. Eller så gör de inte det utan släpper tanken på utbyggnad i Hemmeslöv. Men annat byggs i Hemmeslöv. Nya fastigheter ploppar upp som svampar ur jorden. Om några år ska det bo ytterligare runt tusen personer i området. Med dem kommer det tusentals mobiler, mobila bredband och andra apparater som vill vara med och dela på täckningen och kapaciteten som vi har. Hoppas det funkar även utan nya master...

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU