Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
LEDARE 2019-08-30 KL. 10:58

Kanske klarar vi oss utan en ÅVC i kommunen!?

Kanske klarar vi oss utan en ÅVC i kommunen!?

Nu har det gått fem månader sedan Svenstad stängde porten och vi inte haft någon återvinningscentral i kommunen. Istället har vi varit hänvisade till NSRs anläggning i Ängelholm. Den provisoriska som skulle byggas i Förslöv stötte på överklaganden och det är ännu inte fastställt hur det blir med den.

Hur har vi då klarat oss? På vårkanten var det fler som uppmärksammade att det var mer sopor slängda utanför containrarna vid sopstationerna och vissa trodde att det är så vi ska ha det nu. Efter några månader ser i alla fall jag att det nu inte är värre än vad det var när Svenstad var öppet.

NSR har varit ute och knackat dörr för att få fler att välja flerfackskärl. De har pushat för grovsophämtningen de gör vid tomtgräns och de har haft uppsamling av trädgårdsavfall runt om i kommunen vid flertal tillfällen.

De tidigare diskussionerna om att Båstadbor skulle få åka till Laholms ÅVC är inget som blir verklighet. Laholm stänger dörren och vill inte ha Båstadbors sopor.

Nu utvärderar NSR hur det gått med sophanteringen (återvinningen) sedan Svenstad stängde. Snart får vi se vad de kommer fram till.

Tidigare har diskussionen helt varit inne på att målet är en ny permanent ÅVC i kommunen. Det finns ett kommunfullmäktigebeslut på att den ska ligga på Bokesliden/Killerödsvägen i Förslöv. Om det skulle vara möjligt kommer framtida utredningar att visa. Oavsett om det blir där eller på annan plats så kommer placeringen bli överklagad i flera steg kan man räkna med. Ser man då lite realistiskt på det så kommer det gå många år innan en permanent ÅVC skulle kunna bli klar i Båstads kommun.

Till dess måste kommunen och NSR se till att hanteringen fungerar. Kanske lösningen är fler omlastningscentraler i kommunen, platser där vi kan slänga lite grövre sopor (metall, elektronik, farligt avfall, trädgårdsavfall mm). Det kan vara mindre platser med några containrar.

I denna tidning kan ni läsa om att nya fjärrvärmeverket i Förslöv gärna skulle vilja ta hand om Bjärebornas trädgårdsavfall för att förbränna i sin anläggning. De kanske kunde få hantera detta om NSR tillåter?

Men det jag tänker på är följande: En lösning på hur allt ska gå till de närmsta åren utan ny ÅVC i kommunen måste tas fram. Om den fungerar, varför skulle vi då lägga massa pengar på att bygga en ny ÅVC?

I min kristallkula ser jag en framtid utan ÅVC i kommunen. Vad ser ni i er? Hur tycker ni att det fungerar nu efter Svenstad är stängt?

Skicka gärna era funderingar och tyckande till oss. Kontaktuppgifter finner ni nedan.

Trevlig läsning!Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU