Klik venligst
LEDARE 2023-02-05 KL. 08:00

Nya tider i fullmäktige

Av Joakim S Ormsmarck

Nya tider i fullmäktige

Utmärkelsen Månadens Person är historia. Efter att drygt trettio personer de senaste åren utsetts av kommunfullmäktiges presidium meddelade nytillträdde ordförande Gösta Sandgren (M) i samband med förra veckans fullmäktigemöte att det nu inte blir fler hyllningar i detta sammanhang.

Ett av argumenten är att det i längden kommer att bli svårt att hitta eldsjälar att hylla med tanke på kommunens storlek.
I samma anförande, som togs innan ordinarie möte drog i gång, lyfte Sandgren de informationspunkter som funnits på mötena och som han menar är onödigt tidskrävande. Här vill han se en utredning kring vad som verkligen är nödvändigt att informera om samt om detta inte går att göra skriftligt.

Kanske tycker Gösta Sandgren, som genom sin position har en tioprocentig tjänst i kommunhuset, att såväl månadens person som informationspunkterna tar för mycket tid och helt enkelt inte är relevanta? Men det han glömmer är de som sett till att han och kollegorna har dessa förtroendeuppdrag, medborgarna.

Kommunfullmäktige är hjärtat i vår lokala demokrati och också det tillfälle då du, jag och alla andra kommuninvånare bjuds innanför väggarna för att följa våra folkvaldas arbete och den demokratiska processen. Vi kan sitta med på plats eller följa mötet via kommunens sida på Facebook eller Youtube. Kommunen betalar dessutom varje månad skattepengar för att sända dessa möten via den lokala radion.

Kanske upplevs informationspunkterna som långrandiga för den som redan känner att hen vet det mesta, om du till exempel arbetar deltid i kommunhuset, men för de tjänstemän som får tillfället att berätta om just sina hjärtefrågor är jag övertygad om att dessa minuter känns såväl viktiga som uppskattade. Samma sak för de som följer mötena via nätet eller radion.

Det är stora skor att fylla för fullmäktiges nya ordförande. Att ta över efter mötesestradören Thomas Andersson (L), som genom sitt sätt att leda hela tiden har nära till såväl skratt som allvar samtidigt som både deltagare och åskådare får den tid de behöver, är en utmaning och det är inte konstigt att Gösta Sandgren vill sätta sin egen prägel på mötena. Men att börja göra sig av med halvheliga kor på löpande band är kanske inte det mest strategiskt kloka.

Sedan kan man ifrågasätta tillgänglighetsaspekten i att de kommuninvånare som fram tills nu kunnat lyssna på informationspunkterna framöver hänvisas till skrivna dokument som de allra flesta troligen inte vet var de kan finna. Personligen är jag mycket skeptisk till om detta verkligen stärker demokratin och insynen för medborgarna eller snarare demonterar densamma.

Som avslutning skulle jag vilja återknyta till detta med Månadens Person som jag är helt övertygad om varit en mycket uppskattad tradition under den, förhållandevis korta, tid som utmärkelsen delades ut. Att det skulle vara omöjligt att hitta tio eldsjälar per år som på olika sätt kommit att bidra till allas vårt Bjäre tror jag faktiskt inte.

Med detta konstaterat är Månadens Person ett avslutat kapitel men Månadens Bjärebo kommer med start i februari att delas ut med den lokala tidningen som avsändare. Redan i nästa nummer kan du läsa mer om kriterierna, hur du nominerar och hur juryn ser ut.

Så om kommunen har ett gäng nomineringar liggande som kommit in från allmänheten får ni gärna skicka över dem till min mailadress nedan!

Joakim S Ormsmarck