Klik venligst
Klik venligst
LEDARE 2020-05-16 KL. 08:30

Redaktören reagerar - Håll er till sanningen

Redaktören reagerar - Håll er till sanningen

Bjäre NU har genom åren publicerat många insändare innehållande åsikter och tyckande. Vi har inga problem med att det kommer starkt tyckande så länge det är lagligt. Att ha faktafel i grunden och sprida osanning låter vi inte gå i tryck. Nu kom det en sån insändare som vi valt att inte publicera och jag ska förklara varför.

Insändarskribenten påstår att: ”Politikerna och tjänstemännen på Båstads kommun uppvisar graverande brister i ambition, kunskap och nutidsanalys samtidigt som de saknar illusioner om hur framtiden kommer att gestalta sig.”
Detta är en generalisering utan analys som inte stämmer. Troligen finns det i alla organisationer de som har brister men i Båstad vet jag att det även finns många politiker och tjänstemän som gör ett jättebra jobb, som har god ambition, kunskap och nutidsanalys samt planerar för framtiden. Detta vet jag för jag har träffat många av dem. Det tvivlar jag på att insändarskribenten har gjort.

Vidare ville personen med sin insändare framhäva att hen som enkel skattebetalare borde kunna kräva en fungerande socialtjänst. Det håller jag med om.

Skribenten skriver även ”att vi saknar såväl ishall som badhus och återvinningscentral är fundamentala brister som troligtvis gör kommunen riksunik”
Det stämmer ju inte. Tittar man på statistik från SKR:s Anläggningsenkät över fritids- och idrottsanläggningar så är det ganska många kommuner som saknar simhall och ännu fler som saknar ishall. Jämför man Båstad med andra kommuner i samma storleksklass så är det bara runt hälften som har dessa faciliteter.

Vad gäller återvinningscentral så saknar vi en inom geografiska kommungränsen men har många att åka till som är i vår renhållare NSR:s regi. Närmast är den i Ängelholm och hur långt det är dit beror på var i kommunen man bor. Men servicegraden inom återvinning och avfallshantering mäts inte enbart genom tillgång och närhet till återvinningscentral. NSR har goda ambitioner för att ge Båstadborna en bra service för att bli av med sopor, avfall, grovsopor och trädgårdsavfall. De har lanserat nya tjänster inom området samtidigt som de jobbar för att den bästa sopan är den som inte uppstår. För framtiden jobbar de mot materialåtervinning, återanvändning och avfallsminimering och då är inte att ha så många återvinningscentraler som möjligt det viktigaste. Faktum är att Båstadborna är riktigt dåliga på att utnyttja hämtning av grovsopor och trädgårdsavfall vid bostaden. Tjänster som NSR erbjudit länge och som våra grannkommuners invånare nyttjar bättre än vi gör. Trots att de ha åvc inom kommunen.

Insändarskribenten skriver även att: ”makthavarna inbillar sig att välstånd mäts i antalet golfbanor och paddelbanor”
Även detta är en generalisering som inte stämmer.

Båstad har i över 100 år varit en besöksdestination och under tiden har rekreationsanläggningar tillkommit. Att kommunen gränsar till hav i tre väderstreck är ganska unikt och med det kommer miltals av stränder som inbjuder till bad. När Ludvig Nobel färdigställde Skånegården såg han efterfrågan på golf och skyndsamt skapade Båstad Golfklubb. I samma veva kom kungligheter till Båstad och ville spela tennis på de banor som hade skapats. Båstad har förknippats med bad och tennis sedan dess. Det är inte något påhitt av dagens makthavare.

Faktum är att det är våra föreningar och näringslivet som står för det stora antalet hotell, golfbanor, tennisbanor och på senare tid padelbanor. Makthavarna i kommunen ger tillstånd till detta men har andra saker att ta hänsyn till.

Här kommer några saker där Båstad som kommun sticker ut från mängden.
• Hög medelålder.
• Hög demografisk försörjningskvot. Dvs stort antal äldre och barn i förhållande till invånare i arbetsför ålder (20-65 år).
• Stort antal gästnätter per invånare.
• Många stora evenemang som lockar turister.
• Antal hotell och spa-anläggningar per invånare.

Detta kan summeras till att Båstad är en landsbygdskommun med besöksnäring och en åldrad befolkning. Detta är ett faktum och våra politikers utmaning när de tar beslut om vårt lokala samhälle.

Då jag bevakar och träffar många politiker i vår kommun kan jag berätta att de inte sitter och funderar över om det behövs fler tennis- eller padelbanor utan sliter sig i håret över att få skattepengarna att räcka till för kärnuppdragen äldreomsorg, skola, socialtjänst, planhantering med mera.

Insändarskribenter får gärna ha åsikter om saker och ting men inte påstå att folk tycker och tänker på ett visst sätt. Då går man mot det som kallas förtal. Det finns det massor av på sociala medier men vi är ett medie som tar ansvar för sanningen och har en
ansvarig utgivare.


Peter Jakobson, Redaktör Bjäre NU