Klik venligst
LEDARE 2021-01-22 KL. 22:42

Soptippens tid är förbi!

Soptippens tid är förbi!

Människan har alltid skapat avfall. För länge sedan var det nästan bara helt naturliga material som användes och de återgick till naturen på ett naturligt sätt. I början av 1900-talet skapades allt mer avfall från hushåll och industrier. Detta behövdes tas om hand och då skapades avstjälpningsplatser, soptippar, i utkanten av tätorterna. Glas, papper, plast och matrester som människorna slängde i soptunnor, samlades in och kördes raka vägen till tippen. När tippen blev för full antändes den så att den brann upp. Då blev man på ett tidsbesparande sätt av med det man inte ville ha.

Förbränningen gav upphov till rök som ibland drev in över tätorterna. Brännandet reducerade bara delvis avfallsmängden, och tipparna bredde ut sig över allt större landområden. Grundvattnet kring tipparna förstördes genom att lakvatten rann ut.

Efter andra världskriget, när industriproduk-tionen i Europa ökade kraftigt och slit och slängidealet lanserades, började människor mer allmänt inse att mer hållbara avfallslösningar krävdes. Man talade om avfallsberget som växte.

Kretslopp och återvinning blev nu vägledande för arbetet att modernisera avfallshanteringen. Soptippar blev återvinningscentraler där material allt mer började sorteras. Det är dock inte så länge sedan som det gick att kasta osorterade svarta sopsäckar i brännbart. Nu är så inte fallet på återvinningscentraler längre. Allt ska sorteras och delas upp i de olika fraktionerna.

När nu NSR presenterar ett förslag till ny återvinningstjänst för Båstads kommun är inte en ny återvinningscentral, med alla fraktioner på samma plats, lösningen på hushållens behov. Allt mer sorteras hemma och går att göra sig av med nära hemmet. Fyrfackkärl, trädgårdsavfallkärl och grovsophämtning finns möjlighet att nyttja på hemmaplan. På närmsta återvinningsstation glas, metall, plast, kartong, tidningar och textil. I Boarp finns en miljöbod för farligt avfall och elektronik. Småelektronik kan lämnas i Samlarna som finns på ett antal platser i kommunen. Ett antal gånger per år samlas trädgårdsavfall in på olika platser på Bjäre. Med de nya planerade tjänsterna kommer det finnas möjlighet att lämna grovavfall till mobila resurspunkter och en plats för att lämna trädgårdsavfall på en obemannad yta med bra öppettider. Då är det inte mycket som måste köras till ÅVC i Ängelholm. Så att det inte blir någon traditionell ÅVC inom kommunen känns rätt självklart.

Men den bästa sopan är den som inte uppstår. Det som är en sopa för en person kan vara användbart för någon annan. Återbruk är ju det miljövänligaste sättet en produkt kan åldras på.

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU