Klik venligst
Klik venligst
LEDARE 2018-04-12 KL. 14:32

Var är framförhållningen och planeringen?

Var är framförhållningen och planeringen?

Ingen kan med säkerhet veta hur framtiden kommer se ut. Och tur är kanske det för det finns många saker om framtiden som jag verkligen inte vill veta så som när jag ska dö eller om tragiska olyckor ska ske. Men att se och tolka utvecklingstrender kan ge en bra fingervisning för vart vi är på väg.

Ur en samhällsplaneringssyn skulle kanske en lite större gnutta vetskap om framtiden vara bra. När jag sitter och följer kommunens ärenden och lyssnar på vad som händer, för att kunna bevaka för er läsare, känns det som att det blir det fler och fler ”akuta åtgärder” som måste hanteras. Det handlar om fler barn som vill ha förskoleplatser än det finns platser och byggnader som efter år av eftersatt underhåll får akuta behov av renovering med mer.

Att det byggs mycket just nu har nog ingen missat. Oavsett om man tycker det är bra eller dåligt med nybyggnation så är det väl ganska naturligt att den kommer leda till ökad befolkning. Troligtvis blir det fler vuxna, barn och pensionärer. Även om befolkningsökningsmotståndarna som oftast också är de som säger ”var finns alla de som ska bo i alla nya bostäder?” får lite rätt och de nya områdena inte fylls på en gång så kommer de nog att göra det allt eftersom med befolkningsökning som resultat.

Varför tar inte alla partierna i kommunen detta till sig och börjar planera för att framtiden kommer att ske oavsett vad de tycker? Nu finns det självklart de som gör det och jag vill inte trampa någon på tån men ”akuta åtgärder” uppkommer ofta på grund av avsaknaden av kontinuerlig anpassning till verkligheten. Det är inte så att en skola är i superskick ena dagen och har mögelskador nästa. Att vi de närmsta åren kommer bli fler inom alla åldrar på Bjäre kan jag också lova utan att vara någon spågubbe.

Sen måste vissa saker få lite tid på sig för att se hur det blir. Jag tänker på att Skånetrafiken hotar med att dra in busslinje på Bjäre som endast varit igång ett år och ett hastigt beslut om att avskeda kommundirektören som bara fick jobba sju månader och som beskylls för all osämja.

Om det var bra beslut får framtiden utvisa helt enkelt.


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU