Klik venligst
Klik venligst
LEDARE 2017-12-08 KL. 07:31

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar

Sverige och Båstad har gått in i ett valår och med det kommer debatten kring hur vi alla, och våra folkvalda, vill att vår kommun ska styras de kommande fyra åren. Jag tror att vi kan förvänta oss en debatt där åsikterna går isär i en rad, för oss alla, väldigt viktiga frågor.
Allt tyder på att våra folkvalda politiker i mångt och mycket har olika tankar kring såväl det som skett, det som sker och det som kommer att ske i framtiden.
Detta är bra, vi behöver debatt och vi behöver lyfta dessa frågor så att alla vi som har för avsikt att utnyttja vår demokratiska rätt i höstens val har fått en så bred bild av förutsättningarna som bara är möjligt.

En skillnad från förra valet är att Båstad för första gången på väldigt många år har en lokal tidning som är beredd att ta debatten och skapa ett forum där politiker och läsare kan mötas i debatt och diskussion. Vi ser detta som ett stort ansvar och som en av våra absolut viktigaste frågor under det kommande året.

Genom vår insändarsida har vi rullat ut den röda mattan för politikerna och allmänheten att här komma till tals med såväl insändare och repliker som slutrepliker. Detta är vårt sätt att genom vår tidning bidra till att stärka den demokratiska processen och samtidigt hjälpa väljarna att syna åsikterna, värderingarna och tankarna inför framtiden hos de personer som kandiderar till att vara ytterst ansvarig för vår kommuns framtid de kommande fyra åren.

Bjäre NU har ingen politisk färg och ingen ledarsida. Vi är en oberoende, privatägd, tidning helt utan presstöd med syftet och målet att rapportera och informera kring det som händer och sker i vår hembygd.
Men att inte ha en politisk färg innebär inte att vi saknar värdegrunder eller etiska riktlinjer och detta kommer vi att vara väldigt tydliga med under det kommande året.

Vi modererar inte de insändare som kommer till tidningen men vi förbehåller oss rätten att neka införande, vi kommer aldrig att tillåta oss att bli en budbärare för åsikter där människors rättigheter eller skyldigheter ifrågasätts eller förnekas, inte heller kommer vi någonsin att acceptera insändare som saknar riktighet eller trovärdighet, i de fall detta går att bedöma, men vi står för yttrandefriheten och precis som Voltaire när han myntade ”jag hatar dina åsikter men är beredd att gå i döden för din rätt att framföra dem” kommer vi att publicera insändare som står långt ifrån våra egna värderingar eller åsikter.

I förra numret av Bjäre NU publicerades en insändare som väckt mycket känslor och tankar hos såväl politiker som allmänheten. I insändaren diskuterades bland annat invandringen och paralleller drogs till såväl kvinnofridsbrott som ökad oro på skolorna.

Insändaren avslutades med ett stycke där linjer drogs mellan bostadsköer för nyanlända och kompisåkning på bussarna samtidigt som skribenterna oroade sig för en ”risk för anhöriginvandring där hela familjer kan komma att återförenas med de ensamkommande”.

Vi valde att publicera insändaren, delvis eftersom den undertecknats av två av Båstads ledande politiker, men meningen om risken för återförenade familjer kommer att eka länge i mina tankar och säkert hos många andra också. Att använda ordet risk i samma mening som återförening för mig är främmande.

Men oavsett hur främmande den meningen än är för mig så har vi att ansvar att ge den spaltmillimeter i vår tidning – vårt uppdrag är att ge medborgarna en bild av de demokratiskt valda företrädarna och deras åsikt och då varken kan, eller bör vi, censurera utan vårt löfte till er är att vi så långt vi själva kan kontrollera det alltid kommer att ge er den sanna bilden.


Joakim Ormsmarck