Det var på seneftermiddagen den 30 juni 2018 som en krock på Italienska vägen vid Boarp fick dödlig utgång. Fredrik Westerlund var på väg hem på sin vespa då en bil svängde ut framför honom. Nu har bilföraren fått sin dom.

Föraren av bilen kommer från Stockholmsområdet och känner inte till trakten utan tog hjälp av GPS för att hitta. Mannen tillsammans med tre underåriga barn åkte i bilen med destination Båstad Golf- klubb. Vid Boarp indikerade GPSen att han skulle svänga vänster upp mot golfklubben.

Det var mycket trafik och det var ett högt tempo. Det var stark sol och varmt. Han kan dock inte säga att solen stod så lågt att han hade den i ögonen. Han hade full uppmärksamhet. Han var inte trött. Han minns inte att det fanns någon trafik i andra vägbanan som han lämnade företräde för i samband med att han skulle svänga. Sedan bara small det. Fredrik Westerlund avled under färden till Helsingborgs lasarett.

Helsingborgs tingsrätt gör bedömningen att ”mannen har gjort vänstersvängen utan att ha förvissat sig om att motstående vägbana var fri från trafik. Han har således brutit mot 3 kap. 24 § trafikförordningen. Mannen har gjort sig skyldig till oaktsamhet och därigenom vållat Fredrik Westerlunds död. Brottet kan inte anses vara ringa. Han ska dömas enligt 3 kap. 7 § 1 st. brottsbalken för vållande till annans död.”

Påföljden för mannen blev villkorlig dom och dagsböter på totalt 21 000 kronor.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON