Människa och häst ersätter tåg

8024

Nu är det beslutat hur den gamla banvallen där järnvägen gick innan tunneln ska byggas om för att kunna nyttjas som gång-, cykel- och ridväg. Från Båstad till Nötte Backar blir det enbart gång- och cykelled och vidare från Nötte till Grevie ska det även bli grusad ridled bredvid den asfalterade gång- och cykelleden.

Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens fortsatta planering av banvallen.

I kommunens planering ska etapp ett (Grevie till Båstad) vara klart inför nästa sommar.