Medborgarlöfte?

1484

Det nya inom brottsförebyggande arbetet är ett Medborgarlöfte också här i Båstad precis som i många andra kommuner. Ett slags samverkan mellan polis och kommun som anses nödvändig för att tillsammans kunna verka i det brottsförebyggande arbetet. Och konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten är bl.a.:
– Ökad synlig polisiär närvaro i kommunen.
– Medborgardialoger kommer att genomföras gemensamt av polis och kommun.
– Kommunen skall aktivt stödja införandet av märk DNA och polisen skall genomföra trafikkontroller.

Statistik avlämnad till kommunen från polisen visar att:
2014 var det 1144 brott, varav 43 bostadsinbrott
2015 var det 1423 brott, varav 66 bostadsinbrott
2016 var det 1352 brott, varav 51 bostadsinbrott (preliminära siffror)
2017 fram till april har det varit 33 bostadsinbrott
FRÅGOR:

– Finns det en polis kvällstid i Båstad?
– Är det någon idé att ringa polisen?
– Räcker det att 3,5 % av bostadsinbrotten klaras upp?

Frågorna är många och svaren få både från polisen och kommunen.
Finns något positivt att hämta ut detta Medborgarlöfte? Jo, polisen och kommunen har i alla fall träffats och tagit till sig problematiken men resultatet är klent.

Rikspolischefen Dan Eliasson skriver i förordet till den nya Polisorganisationen: ”Polisen ska bidra till ett samhälle där fler känner sig trygga och färre utsätts för brott”. Men, Dan Eliasson sade inte hur.

Först och främst vill vi Moderater öka antalet poliser, såväl i övriga landet som i Båstad. Vi vill att tryggheten för alla Båstadbor skall öka, närvaron av poliser är ett sätt, för kommunens del gäller att se över vilken miljö vi Båstadbor har runt omkring oss. Sveriges äldsta casinoguide med över 130 online casinon och 500+ spel recenserade. Spela på nätets bästa casinon med exklusiva bonusar och freespins! Hur är det med gatubelysning, belysning på parkeringsplatser och på gång- och cykelvägar som exempel?

Vi Moderater vill mer när det gäller att förhindra och lösa brott. Vi vill att Båstad skall vara en trygg och säker plats att bo och leva på. Då räcker det inte med ett Medborgarlöfte!

Ulf Jiewertz (M), Tony Ivarsson (M)
Mona Källbäck (M), Gösta Sandgren (M)

Ledamöter och ersättare i Vård och Omsorgsnämnden