Just nu jobbas det bland annat med en omorganisation på kommunledningskontoret. Under hösten har samtidigt ett antal chefer på kommunen slutat och vissa undrar vad som sker. Bjäre NU frågade kommunchefen Kristina Geiger vad som händer.

– Det kommer att sluta tre chefer (HR, Ekonomi och Samhällsbyggnad) av totalt cirka 60 stycken den närmsta tiden. Alla de har jobbat ganska länge inom organisationen och det är inget konstigt, utan snarare normalt, med en viss personalomsättning. Att folk söker nya utmaningar efter ett antal år är inget konstigt. Vi har runt 1300 anställda så folk börjar och slutar hela tiden. Jämfört med andra liknande organisationer har Båstads kommun på ledningsnivå låg personalomsättning, inleder Kristina som har lång erfarenhet av politikerstyrda verksamheter bland annat från tidigare arbetsgivaren Konkurrensverket. I en högkonjunktur, som vi är i nu, så är en omsättning på runt 10 % normalt. Attraktiva arbetsgivare har attraktiv personal som är även andra gärna vill anställa.

Det finns något allmänt missnöje?
– Nej, inte vad jag vet och omorganisationen som jag driver genom nu påverkar bara några få delar av hela organisationen.

Det som planeras är bland annat att skapa en ny enhet för upphandling som ska få en egen enhetschef. Den enheten, samt IT, HR och Ekonomienheterna kommer sortera under avdelningen Verksamhetsstöd.
– Enhetschefstjänsten för upphandling är en helt ny tjänst och den behövs för att kunna göra bättre upphandlingar på kommunen som kommer att resultera i lägre priser för skattebetalarna, säger Kristina.

På kundcentret och för kommunjuristen planeras också ändringar.
– Kundcentret ska få en egen chef. I dag har Stabschefen även ansvar för Kundcentret sedan chefssekreteraren slutade. Servicen i huset behöver verkligen stärkas upp så allt flyter på bättre. Vi måste ha en avdelning som samordnar allt som kontinuerligt måste skötas så det inte är flera olika som gör samma jobb utan koordination. Den här avdelningen kommer att heta Serviceavdelningen, och ledas av en Servicechef, som förutom kundcenter också kommer ansvara för konferensservice, bilpool med mera. Kommunens jurist som även handhar visselblåsarfunktionen planeras att brytas ut ur staben och bli en egen fristående funktion i organisationen som svarar direkt under mig, förklarar Kristina.

Staben kommer byta namn till Strategi, näringslivsfrågorna, statistik, projektledning och utredarfunktionen, som delvis redan ligger här kommer att förstärkas.

De cheferna som nyligen slutat behöver ersättas och rekryteringsarbetet ligger i startgroparna och Kristina menar att på kort sikt är det ingen panik.
– De som sagt upp sig har tre månaders uppsägningstid och sen tar de ut sparad semester på slutet så de slutar lite tidigare. Tillsvidare går Saari Bengtsson upp som tillförordnad ekonomichef. Inom HR har det dock varit lite turbulent har jag fått klart för mig. Biträdande HR chefen har fått frågan att kliva upp till chefsnivå men avböjt. HR-avdelningen behöver förstärkas nu för att de för få med tanke på den arbetsbelastning de har. Avdelningen bad mig därför ta in en pensionerad HR chef som skulle kunna hjälpa dem. Den jag blev tipsad om inom Familjen Helsingborg som är tillgänglig nu är Csaba Illyés, som har 18 års erfarenhet som HR-chef. Han går in under den nuvarande HR chefens uppsägningstid/semester på 75 % i tre månader.

Kommunen är en stor organisation med många chefer och avdelningar.
– Det är verkligen inte så att jag ska göra om allt. Det här är en liten justering av organisationen, som kommer att leda till klarare roller, nöjdare medarbetare, bättre service för skattemedlen för näringslivet och kommuninvånarna, avslutar kommunchef Kristina Geiger.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson