Behovet av förskoleplatser i Båstads kommun fortsätter att öka. Trots nyligen genomförda åtgärder för att få fler platser är det redan i maj omöjligt att erbjuda förskoleplats inom garantiperioden fyra månader. Nu planeras det för moduler.

Trycket efter platser är störst i centralorten Båstad samt i Västra Karup. Där har kommunen varit tvungna att erbjuda de sökande platser i Östra Karup och Förslöv.
– Vi önskar kunna erbjuda plats på den närmaste förskolan och allra helst att syskon ska kunna gå i samma men vårt ansvar är att erbjuda inom kommunen, säger Birgitta Berséus som är förskoleutvecklare på Båstads kommun.

För att klara av att erbjuda platser har nu beslutats om att sätta upp tillfälliga moduler vid Klockarebyns förskola i Västra Karup. Redan i maj skulle platserna behövas men det kom en ändring.
– Nu har några som blivit erbjudna plats i Östra Karup tackat nej och väntar till hösten, därför behöver den inte bli klar nu. Modulen i Västra Karup kommer bli klar till hösten.

Kommunen säger sig inte kunnat förutse denna ökning av barn så därför har det varit svårt att planera i förväg. Samma problem finns i många kommuner.
– Troligen kommer det även att sättas en modul vid Päronbyn till hösten. Det får köns utveckling under våren utvisa. Modulerna som sätts upp är mycket fina invändigt så det är bra lokaler för ändamålet men de är dyra i längden. Vi jobbar nu även på en långsiktig plan med utbyggnad av flera platser, säger Biritta.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON