Miljöpartiet i Båstad har lämnat in motioner om miljövänligare fordons- och resepolicy. De betvivlar att de uppsatta målen på att bli fossilbränslefria inte kan nås och vill se förändring.

Båstad kommun har sedan 2016 varit med i uppropet fossilbränslefritt Skåne 2020. Att bli fossilbränslefria 2020 kommer inte klaras av enligt MP.

När det gäller andel fossilbränslefria drivmedel ligger Båstads kommuns fordon på 18 procent. Kommunen har en fordonsflotta som endast till liten del består av miljöfordon och inga av maskinfordonen drivs på varken el eller gas. Detta trots att det finns en gasmack ett stenkast från Båstads kommuns maskinpark.

Miljöpartiet anser att det måste ske en förändring när det gäller fordonsparken och hur man tänker när man köper in nya fordon.
– Om vi inte börjar modernisera fordonsparken nu kommer vi sitta med svartepetter inom en snar framtid, och då kommer det kosta både för ekonomin och miljön. Kraven på att fasa ut bensin och diesel kommer med all säkerhet, frågan är bara hur väl förberedda vi är då, säger Jonas Nilsson (MP).

Därför vill Miljöpartiet Båstad/Bjäre att fordonspolicyn uppdateras och ska inkludera en tydlig styrning mot att prioritera fossilbränslefria fordon när nya inköp görs.

Även resorna vill Miljöpartiet ska ses över.
– Både när det gäller privat bil i tjänst och resor med flyg till Stockholm ligger vi näst sämst i jämförelsegruppen av tio skånska kommuner, konstaterar Jonas Nilsson (MP).

För att komma tillrätta med detta föreslår Miljöpartiet att Båstads kommun tar fram en ny resepolicy som prioriterar klimatsmarta alternativ.

Motionerna godkändes av kommunfullmäktige och ska nu beredas av kommunens förvaltning.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON