När tar det slut?

Ovissheten vi lever i just nu är inte helt enkel för någon.

531

Rubriken är den vanligaste frågan just nu verkar det som. Alla skulle vilja veta när hela coronagrejen är över och livet kan återgå till det normala. Det är något som är väldigt viktigt för de mest drabbade branscherna. Många på Bjäre är på ett eller annat sätt beroende av turisterna och skulle de utebli helt kan det gå illa för många.

För GRAM Hotels ger uteblivna konferenser och danska turister ett stort intäktsfall. ”Pengarna bara rinner ut” säger Lasse Henningsson när han ser likviditeten sjunka. Folk i många branscher blir permitterade och viljan att spendera pengar minskar. Hela det ekonomiska hjulet snurrar åt fel håll och ingen vet när det vänder.

Just nu lever vi alla i ovisshet. Ovisshet över när livet ska återgå till det normala och folk vågar resa och samlas igen. De stora evenemangen i sommar är i ovisshet. Det är helt enkelt mycket som inte går att sia om. Att samhället och ekonomin tagit stort stryk redan vet vi dock.

Förra helgen blev det tydligt att det kom en del storstadsbor till sina fritidshus på Bjäre. En del blev irriterade av detta medan vissa handlare säkert blir glada över att det kommer folk som handlar och äter på restaurang. Så länge alla tar sitt ansvar och ser till att vara friska när de ger sig ut så är det ju bra för Bjäre med lite extra kapital som kommer in.

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU