Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
NÄRINGSLIV 2021-09-25 KL. 14:56

Båstad klättrar mot toppen i näringslivsranking

Av Peter Jakobsson

När Svenskt Näringsliv släppte sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige visade det sig att Båstads kommun klättrar 94 placeringar och närmar sig toppen. Ett glädjande betyg och resultatet av en medveten strategi.

Båstad klättrar mot toppen i näringslivsranking

Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. I rankingen höjer Båstads kommun sin snittpoäng från ifjol och klättrar 94 placeringar till plats 20 i riket och plats 5 i Skåne. Det är bland annat insatser kring service och bemötande, dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare som gett ett positivt resultat i årets undersökning.

Kommunens service och bemötande står för den största förbättringen i årets ranking följt av kommunpolitikers och tjänstepersoners attityder.


Annika Borgelin är vd på Båstad Turism & Näringsliv.

Annika Borgelin är vd för Båstad Turism & Näringsliv och är glad över utfallet i undersökningen.

Vad är de enskilt viktigaste insatserna som gjort att Båstad har klättrat i rankingen?
– Det bottnar mycket i det gemensamma beslut som vi tog med kommunen om att prioritera detta och verkligen göra skillnad. Bland annat så anställdes företagslotsen, Patricia, som är ett stort stöd för företagare i kommunikationen med kommunen. Det underlättade även för kommunens handläggare att de fick någon som samlade ärenden och hade tid att ge service, förklarar Annika.

Årets ranking består av 17 faktorer, 12 som härrör från en enkät och fem som bygger från statistik från SCB och UC. De punkter där Båstad klättrat mest är kommunpolitikernas attityder till företagande, dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare och service och bemötande.
– Ringer man till kommunens kundtjänst och har frågor om tillstånd eller annat företagsrelaterat så kommer man till lotsen som hjälper till. Vi har varit aktiva i att vara tillgängliga och det verkar ha gett resultat, säger Annika.

Att vara på plats 20 bland Sveriges alla kommuner och på förstaplats i gruppen Landsbygdskommuner med besöksnäring är en bedrift.
– Vi är en liten kommun men har stora möjligheter och bra samverkan. Jag tycker att vi ska ligga på denna höga placering. Entreprenörsandan som finns här motiverar det.

Vad ska ni göra framöver för att försvara en bra placering och värna företagandet?

– Vi ska fortsätta med vårt arbete och vi har flera utbildningar och andra aktiviteter planerade, berättar Annika och fortsätter.
– Mycket handlar om att kommunicera vad vi gör för insatser för företagarna så de vet vilket stöd de kan få. Att vi blev årets nyföretagarkommun 2020 är också ett bevis på att vi är företagarvänliga och har många driva personer som startar och driver företag.