NÄRINGSLIV 2022-12-08 KL. 13:00

Batterier stöttar belysningen på Norrvikens Trädgårdar

Av Peter Jakobsson

Under evenemanget Vinter på Norrviken passar Bjäre Kraft på att testa ett system för att jämna ut påverkan på el-nätet samt att kunna ta tillvara på billigare el för att använda senare.
– Ett bra tillfälle att testa och visa ny teknik, säger Alexander Jansson på Bjäre Kraft.

Batterier stöttar belysningen på Norrvikens Trädgårdar
I containern vid Norrviken samsas batterier och växeriktare. Alexander Jansson är VD på Bjäre Kraft som ligger bakom systemet. Foto: Peter Jakobsson

I en container på Norrvikens parkering samsas två stora batterier på 15 kWh styck, en växelriktare på 8 kWh samt en display som visar status. Tillsammans matar de el till evenemanget under öppettiderna och laddas sedan på natten igen. Det är ett test samt en uppvisning från Bjäre Kraft på hur man med hjälp av batterier kan vara el-smart, både nu och i framtiden.
När evenemanget Vinter på Norrviken planerades valdes all teknik och ljus utifrån ett miljö-, energi- och hållbarhetsperspektiv.
– I så stor utsträckning som möjligt använder vi oss av armaturer med LED, kommenterar Ingrid Lövkrona, evenemangsansvarig för Vinter på Norrviken.

Då det är tusentals ljuskällor under evenemanget går det dock åt en ansenlig mängd el i trädgården under öppettiderna. Evenemanget gav Bjäre Kraft en möjlighet att, som en del i sitt arbete för ett mer hållbart samhälle, testa att stötta elnätet med batterilagring.
– Batterierna styrs på tid så de laddas upp nattetid och sedan används kvällar under eventet, förklarar Alexander Jansson, VD på Bjäre Kraft.

Systemet räcker inte till hela anläggningen men det kapar effekttopparna.
– Vi tror att batterier kommer spela en större roll framöver när den väderberoende produktionen av el utgör alltmer av det totala. Lagring blir då en viktig komponent och detta är ett sätt att visa hur det kan ske. Det är både ett sätt för oss att visa för andra hur man kan göra men också en möjlighet för oss att lära oss på vilket sätt batterierna agerar, vilken nytta de kan göra och vilka effekterna av det blir i elnätet, berättar Alexander.


Containern visar upp sin teknik för alla besökare till Vinter på Norrviken. Foto: Peter Jakobsson


Om man installerar batterier hemma skulle de kunna laddas på billig el och hjälpa till att ge el till hushållet när det är dyrt.
– Till solcellsanläggningar är det jättebra om man kan lagra el som produceras som man sen kan använda då det behövs. Det är mer effektivt än att sälja överskottet och köpa tillbaka senare, säger Alexander.

Att installera batterier för el-lagring hemma är dock fortfarande väldigt dyrt om det ska vara i en storlek som gör skillnad. Dock så har priserna på stora batterier sjunkit med 90 procent på 10 år.